فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

ب - انتخاب صحیح کدام است:

فاضل، امین، متوجه به مصالح اسلام و مسلمین، عدم
وابستگی به بیگانه، صالح، متقی،دلسوز برای مملکت،
نورانیت، صادق، توجه به خواست خدای تعالی، نافع، عدم
خیانت، متعهد، سالم، بصیر، بدون انحراف، آزادمنش،
متدین، فاضل، مسلمان، متفکر، دلسوز، بر صراط مستقیم
بودن، اخلاق خوب، وفادار، خدمتگزار، خیرخواه، حسن
سابقه، معتقد به احکام اسلام و جمهوری اسلامی و اجرای
آن، مخالف با مکتبهای انحرافی، صحیح، اصلح، درد
مستضعفان کشیده، آگاه

مقدمه:

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دخالت دادن مردم در سرنوشت خودشان است، دخالت مردم در سرنوشت خود و ایران اسلامی در صحنه های مختلفی تبلور یافته همچون دفاع مقدس، مقابله با جریانات انحرافی در داخل و... یکی از این صحنه ها، انتخابات گوناگون امت شهید پرور است.
آن پیر مراد «قدس سره» معیارهایی را برای یک انتخابات صحیح عرضه داشتند مانند اخلاقی بودن انتخابات، انتخاب اصلح و... و همچنین به این پرسش پاسخ دادند که به راستی ما چه کسی را انتخاب کنیم؟ ما در دو فصل شما را به پای کلام راه گشایش دعوت می نماییم:

الف: انتخابات صحیح کدام است؟

برای پاسخ به این پرسش به عروةالوثقی کلامش «صحیفه نور» تمسک می جوییم که فرموده: