فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

بخش دوم: دیدگاه امام خمینی (ره) درباره انتخابات

الف: انتخابات صحیح کدام است:

اغفال نشدن از شیاطین در انتخابات
اخلاق اسلامی در انتخابات
انتخابات یک محک (آزمایش) است
آزاد گذاشتن مردم در انتخابات
انتخابات در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام

ب - انتخاب صحیح کدام است:

فاضل، امین، متوجه به مصالح اسلام و مسلمین، عدم
وابستگی به بیگانه، صالح، متقی،دلسوز برای مملکت،
نورانیت، صادق، توجه به خواست خدای تعالی، نافع، عدم
خیانت، متعهد، سالم، بصیر، بدون انحراف، آزادمنش،
متدین، فاضل، مسلمان، متفکر، دلسوز، بر صراط مستقیم
بودن، اخلاق خوب، وفادار، خدمتگزار، خیرخواه، حسن
سابقه، معتقد به احکام اسلام و جمهوری اسلامی و اجرای
آن، مخالف با مکتبهای انحرافی، صحیح، اصلح، درد
مستضعفان کشیده، آگاه