فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

مجلس باید مجلس اسلامی باشد تا کارهای کشور اصلاح شود

اگر مجلس یک مجلس اسلامی که با انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب می شوند واقعا منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی ها اصلاح می شود(7)

بخش دوم: دیدگاه امام خمینی (ره) درباره انتخابات

الف: انتخابات صحیح کدام است:

اغفال نشدن از شیاطین در انتخابات
اخلاق اسلامی در انتخابات
انتخابات یک محک (آزمایش) است
آزاد گذاشتن مردم در انتخابات
انتخابات در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام