فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

مجلس باید بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی داشته باشد به مسائل رسیدگی کند

این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم، قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که برخلاف مسیر مسلمین عمل کرده است با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشود، مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد بکند(6)

مجلس باید مجلس اسلامی باشد تا کارهای کشور اصلاح شود

اگر مجلس یک مجلس اسلامی که با انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب می شوند واقعا منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی ها اصلاح می شود(7)

بخش دوم: دیدگاه امام خمینی (ره) درباره انتخابات