فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

مجلس باید محلی برای ساختن اخلاق جامعه باشد

مجلسی که اساس یک کشور است باید محلی برای بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد و انتقاد و استیضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامی و طرح مسائل اخلاقی بهتر رفع اختلاف می کند تا با الفاظ نیش دار و مقابله کردن با یکدیگر(2)

نباید مجلس و دولت یکدیگر را تضعیف نمایند

بنای بر این نباشد که مجلس دولت را ضعیف کند و بنای بر این هم نباشد که دولت مجلس را ضعیف کند، تضعیف هم یک، تضعیف خودش هم هست(3)

مجلس باید تمام امور را اصلاح بکند

باید تمام امور را مجلس اصلاح بکند، یعنی با تمام قدرت، دولتی که تعیین می کند، دولت صددرصد اسلامی دارای قدرت باشد و کارهائی را که می کند دولت، همین طور کارهائی که در وزارتخانه ها می شود، کارهائی که در
استان ها می شود، همه تحت نظر باشد و مجلس بازخواست کند از اینها(4)