فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه:

قوه مقننه که در مجلس شورای اسلامی متبلور است یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است این نهاد مقدس نزد پیر راحل و سکاندار انقلاب خونبار اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد، تاجائیکه آن را در رأس امور می دانست. بخاطر همین اهمیت، آن پیشوای فرزانگان از نهاد یاد شده انتظاراتی داشت اکنون پنجره ای کوچک از کلام نورانی آن پیشوای پرهیزگار را به روی شما می گشاییم تا دیدگاه و انتظارات او را بشناسیم و ره توشه ای باشد برای نمایندگان عزیزی که به این نهاد مقدس راه می یابند. باشد در سایه تلاش به خواسته های آن حکیم فرزانه جامه عمل بپوشانند. ان شاء الله تعالی

مجلس باید از کارهای خلاف اسلام جلوگیری کند

باید مجلس رسیدگی کند و افرادی که بنای آنها بر این است که به اسم اسلام کارهایی انجام دهند که برخلاف اسلام است و یا موافق با مارکسیسم و کمونیسم است، جلوی آنها را بگیرد.(1)

مجلس باید محلی برای ساختن اخلاق جامعه باشد

مجلسی که اساس یک کشور است باید محلی برای بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد و انتقاد و استیضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامی و طرح مسائل اخلاقی بهتر رفع اختلاف می کند تا با الفاظ نیش دار و مقابله کردن با یکدیگر(2)