فهرست کتاب


ارزشهای اخلاقی در احادیث عددی

محمود اکبری‏

مقدمه

تنها مکتب تربیت و سازندگی، مکتب انبیاست و زندگی منهای ارتباط با برنامه های سازنده پیامبران و ائمه معصومین چیزی جز ظلمت و تاریکی و تنزل به مرتبه حیوانی نیست. خداوند انبیا را فرستاده تا انسانها را از ظلمت جهل و نادانی به نور علم و معرفت از پستی به اعتلااز خوی حیوانی به فرشته خوبی برسانند و انسانهایی که با پیامبران و اولیای خدا و ائمه معصومین (علیه السلام) ارتباط داشته اند کاملترین و مفیدترین انسانهای بوده اند. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آلیه و سلم) در موقعیت های مختلف پیروان خود را به تبعیت از کتاب و سنت دعوت نموده و در آخرین لحظات عمر خود نیز مردم را به پیروی از ثقلین (کتاب و سنت) دعوت نموده و فرمود: انیتارک فیکم الثقلین کتابالله و عترتی ما آن تمسکتمبهمالن تضلوا ابدا(1).
به درستی که من نزد شما دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و عترتم، مادامی که به آن دو تمسک می جویید هرگز گمراه نخواهید شد.
این کتاب مجموعه ای از احادیث اخلاقیعددی و کاربردی استکه از عدد یک تا عدد به تربیت تنظیم شده است و هر یک می تواند نسخه شفابخشی برای دردهای فردی و اجتماعی باشد.
لازم به ذکراست درپایان کتاب، فهرستی بر اساس احادیث هر یک از معصومان که احادیث عددی از آنان در این کتاب نقل شده آورده شده که درمناسب های مختلف می توان از آن بهره برد.
بدان امید که بتواند برای عموم مردم به ویژه مربیان و مبلغین مفید باشد.
محمود اکبری

عدد یک

1- سکوت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آلیه و سلم):اول العباده الصمت(2).
نخستین مرحله عبادت خاموشی (بیهوده سخن نگفتن) است.