فهرست کتاب


در کوی بی نشانها

مصطفی کرمی نژاد

تمرکز فکر در نماز

جناب استاد کریم محمود حقیقی نقل می کردند که: روزی از آیت الله انصاری (قدس سره) سئوال کردم، برای تمرکز فکر در نماز دستوری به من بفرمائید ایشان فرمودند:
نوافل را ترک مکن و حیوانی کم بخور.

فصل پنجم

احوالات شخصی

الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
بقره/259