فهرست کتاب


در کوی بی نشانها

مصطفی کرمی نژاد

چگونه مدعیان دروغین سلوک را بشناسیم؟

جناب مرحوم حاج غلامحسین سبزواری از محرمان اسرار آیت الله انصاری (قدس سره) روزی از آقا سئوال کردند:
چگونه بین افرادی که ادعای رسیدن به مقامات سیر و سلوک می کنند تمیز بدهیم که کدام راست می گوید و کدام دروغ؟ آقا جواب میدهند: دو نشانه دارد: اول اینکه این افراد خلاف شرع نمی کنند و دوم اینکه نشستن در مجالس آنها التهاب درونی ایجاد می کند.

تمرکز فکر در نماز

جناب استاد کریم محمود حقیقی نقل می کردند که: روزی از آیت الله انصاری (قدس سره) سئوال کردم، برای تمرکز فکر در نماز دستوری به من بفرمائید ایشان فرمودند:
نوافل را ترک مکن و حیوانی کم بخور.

فصل پنجم