فهرست کتاب


در کوی بی نشانها

مصطفی کرمی نژاد

دستور خواستن آیت الله العظمی

خوانساری (رحمه الله علیه) از آیت الله انصاری (قدس سره)

این خاطره را که مکرر از زبان شاگردان آیت الله انصاری (قدس سره) نقل شده در اینجا از زبان آیت الله حاج صدرالدین حائری نقل می کنیم. جناب آیت الله حائری می فرمودند که: جناب آقا میرزا حسن همدانی برای بنده نقل می کردند، زمانی که آیت الله انصاری (قدس سره) برای چند روزی به قم آمده بودند، آقایان و فضلای مختلفی از ایشان دیدار می کردند و ما هم، طلبه های همدانی به دیدار ایشان رفتیم، در آن جلسه حضرت آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری خدمت آیت الله انصاری (قدس سره) نشسته بودند در آنجا حضرت آیت الله خوانساری (رحمه الله علیه) از آیت الله انصاری (قدس سره) درخواست دستور العملی کردند و فرمودند: من چه کنم؟ آیت الله انصاری (قدس سره) فرمود: شما خود مفیدی و ما باید از شما استفاده کنیم. حضرت آیت الله خوانساری (رحمه الله علیه) فرمودند: این مطالب را بگذار و بگو من چکار کنم؟، در آنجا آیت الله انصاری (قدس سره) فرمود: اگر بعددا مطلبی به ذهنم رسید به شما خواهم گفت ولی در آن مجلس چیزی نفرمودند. جناب آیت الله حائری می فرمود: من بعدها خدمت آیت الله انصاری (قدس سره) رسیدم و پرسیدم، آیا جواب دادید؟ فرمود: بعدا مطلبی به ذهنم رسید و خدمت ایشان عرض کردم و گفتم(28)...

دستور خواستن آیت الله میلانی(29) (قدس سره)

در یکی از سفرهائی که مرحوم آیت الله انصاری (قدس سره) با بعضی از شاگردانش به مشهد مقدس نمودند، ملاقاتی دو ساعته با دوست عزیزش حضرت آیت الله میلانی (قدس سره) داشتند در این جلسه آن مرجع عالیقدر از آقا کسب تکلیف می نماید و از آقای انصاری (قدس سره) درخواست دستور العملی می کند، مرحوم انصاری که خیلی در مقابل آیت الله میلانی (قدس سره) تادب می نمود، می فرماید: آقا شما باید ما را ارشاد کنید. تا اینکه این عالم بزرگ از راه خضوع و افتادگی می فرمایند: آقا شما را به جدم این تعارفات را کنار بگذارید، من نیازمندم. و مرحوم انصاری با ملاطفت می فرماید: جنابعالی نیازی به ریاضت و عبادات سنگین ندارید، فقط سعی کنید وجوهات شرعیه ای که به دست مبارکتان می رسد به اهلش برسانید. در این جا، این عالم بزرگ منقلب گردید و محکم به پشت دست خود زد و فرمود: وقتی از اولیاء خدا سئوالی می کنی، به ریشه می زنند.