فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

89. سلب اعتماد مردم از کارایی نظام، از جمله اهداف آمریکا است:

یکی از مسائلی که این ها (آمریکا و نظام سلطه) به شدت دنبال آن هستند، سلب اعتماد مردم از کارایی نظام است. بعضی از حرف هایی که می شنوید، اتفاقی نیست. تصادفی نیست که بعضی کسان بیایند درباره نظام اسلامی بحث کنند و بحران مشروعیت نظام را مطرح سازند. نظامی که با رای و خواست و مجاهدت مردم و با این همه احساسات و عواطف سر کار آمده، با این همه مشکلات دست و پنجه نردم کرده و از این همه دشمنی ها و مقابله ها سرافراز بیرون آمده و همه هم به کمک مردم بوده است آن وقت بیایند این نظام را زیر علامت سوال بگذارند و بگویند بحران مشروعیت! تصادفی نیست. بعضی از حرف هایی که می بینید در بعضی از تریبون ها پخش شود، همه در جهت همین تصویر سازی منفی از نظام اسلامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد آن هاست تا آن مقصود حاصل شود؛ یعنی گسستگی پیوند میان مردم و نظام(94).

90. تردید افکنی در ارزش های اصولی و بزرگ نمایی مشکلات از جمله نیازهای قطعی آمریکا است:

تردید افکنی در ارزش ها اصولی، بزرگنمایی مشکلات و نفی موفقیت ها، از نیازهای قطعی امریکاست. امریکا به این عوامل و شرایط نیاز دارد تا بتواند موفقیت خود را در تقابل با جمهوری اسلامی تضمین کند. هر کس در این زمینه ها به نفع امریکا کار کند، در واقع زمینه سازی می کند برای این که امریکا بتواند مقاصد خودش را، ولو با شیوه نظامی یا شبه نظامی، نسبت به ملت ایران انجام دهد(95).

91. دخالت های قلدر مآبانه آمریکا در کشور در قالب شعارهای فریبنده:

الان شما ملاحظه بکنید - نمی خواهم این جا بحث سیاسی بکنم؛ فقط به عنوان مثال می گویم، برای این که شماها به این نکات توجه کنید - آمریکا مثل یک سزار و یک نمرود عمل می کند. هر دولت یا هر ملتی بد باشد، با زور و با قلدری وارد میدان می شود! همین زور و قلدری و خباثتی که جز برای نفت و منافع صنفی کمپانی ها و کارتل های بین المللی، برای چیز دیگری نیست. همین را با لباس حمایت از افکار آزاد، حمایت از حقوق بشر، دمکراسی و قالب هایی نظیر آن، در دنیا عرضه می کند. عین همین قضیه نسبت به مسائل داخلی آن ها هم هست(96).