فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

83. اولین زیانی که از عقب نشینی ملت ایران در برابر نظام استکبار به وجود می آید این است که:

شما امروز می بینید که عده ای در ظاهر مصلحت اندیشانه و در باطن از روی رعب و ضعف پایه های باور و یقین، می گویند بیاییم کلمه ای بگوییم و قدمی به طرف این ها (قطب جهانی یا بخش هایی از این قطب قدرت جهانی که دنیایی که امروز می خواهند، دنیای تک قطبی است) برداریم!... .
اولین زیانی که از عقب نشینی ملت ایران به وجود می آید، این است که این دستاورد عظیم افکار عمومی دنیای اسلامی علیه او خواهد شد؛ این ها تلاش می کنند این کار انجام شود. ما خبر داریم که در دنیای اسلام پول ها خرج می کنند؛ مطبوعات، رسانه ها، اینترنت، که به افکار عمومی دنیای اسلام وانمود کنند که جمهوری اسلامی دو زبانه و دو رویه عمل می کند؛ در باطن کاری می کند، در ظاهر حرف دیگری می گوید؛ می خواهند این را ثابت کنند، تا ایمان و افکار عمومی امت اسلامی را سلب کنند و پشتوانه عمیق و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را از آن بگیرند؛ هدفشان این است(88).

84. نرمش و ملایمت در برابر دشمنان باعث انصراف آن ها از خصومت ها و جنایت ها نمی شود:

دشمنی که در مقابل ما است، دشمنی است که از ارزش های انسانی بویی نبرده است. اگر ملتی را ضعیف و تسلیم پذیر و توسری خور یافت، لحظه ای برای ضربه زدن و لگد مال کردن درنگ نمی کند.
دشمنان ما این قلدرهای معروف جهانی و در راسشان امریکا جز زبان زور و قلدری هیچ چیز دیگر را نمی دانند و درک نمی کنند. این طور نیست که ملایمت کردن در مقابل آن ها و روی خوش نشان دادن، موجب جلب همکاری یا محبت و یا انصراف آن ها از خصومت ها و خباثت ها شود.
روح فرعونی خبیثی که در طول تاریخ، ملت ها و انسان ها را همواره لگد مال کرده و مورد ظلم قرار داده، امروز در کالبد همین قدرت ها حلول کرده است. آن ها هرگونه نرمشی را، دلیلی بر اقتدار خودشان می گیرند(89).

85. چشمه سار امید و معرفت و انگیزه امت اسلامی، ایران است؛ طبیعی است که بیشترین فشارهای جبهه استکبار بر ملت ما باشد:

این جریان که امروز در دنیای اسلام به وجود آمده، سرچشمه اش نهضت عظیم اسلامی در ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی است که بینات و حقایق آشکار آن، سخنان امام و خط و راه امام بود که هر جا در دنیا این حرف ها رفت، بدون این که بدانند گوینده آن کیست، حرف ها در لوح دل انسان های حق طلب ترسیم شد و نام امام به تبع این حرف ها و شعارها در دل های مردم جا گرفت، تا این نهضت را به برکت امام در همه جا شناختند.
یک روزی بود که اگر دستگاه های استکباری دنیا - اعم از امریکا یا انگلیس یا شوروی سابق، یا در دوران های قبل، فرانسه و هلند و پرتغال و بقیه کشورها - می خواستند وارد کشورهای اسلامی شوند، چیزی به نام هویت اسلامی و امت و شخصیت اسلامی جلوی آن ها را نمی گرفت. امروز اسلامی به برکت نظام جمهوری اسلامی، مسلمان ها را از متجاوزان طلبکار کرده و امید در دل به وجود آورده است.
یک روز بود که اگر می گفتند مسلمان ها بیدار شوید، اقدام و حرکت کنید، تا بتوانید خودتان را از این زنجیرها رها کنید، خیلی ها بودند که قبول داشتند این کار خوبی است، ولی می گفتند شدنی نیست و نمی شود؛ اما امروز با تحقق این واقعیت در جمهوری اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این نمی شودها و ناامیدی ها تبدیل شده است به امید؛ لذا شما می بینید که در محاصره سخت و ظالمانه و خشن صهیونیست ها، یک مشت ملت غیر مسلح از همه جا بریده فلسطین، چند سال است که دارند مقاومت می کنند؛ این امید است که آن ها را نگه داشته.
این ملت، این هایی که امروز در فلسطین مقاومت می کنند، از جای دیگری نیامده اند؛ این ها همان کسانی اند که پنجاه سال زور گویی و تکبر و تسلط صهیونیست ها را تحمل کرده بودند و کاری هم نمی کردند. نهایت کارشان این بود که تعدادی از جوان هایشان بروند در کشوری دیگر و بعد از مدتی برگردند و ضربه ای بزنند و باز دوباره دربروند.
این جنبش هایی که - سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگران - شنیده اند، هنرشان همین بود. این که در درون حصار صهیونیست ها، یک ملت بتواند این طور بایستد؛ خانه و مسجدش را خراب می کنند، شخصیت هایش را می کشند، بچه هایشان را شکنجه می کنند، هزاران نفر از آن ها را در زندان نگه می دارند، خانه هایشان را غارت می کنند، آن ها را در محاصره نگه می دارند، مزارع شان را نابود می کنند، درخت هایشان را قطع می کنند؛ جنایت هایی که یک دهم آن هم به بیرون منعکس نمی شود، و باز این ملت مقاومت کند، چیزی نیست جز این که امید است که آن ها را نگه داشته است.
خود مبارزان فلسطین در طول این سال های متمادی که به کشور جمهوری اسلامی می آمدند، به ماها می گفتند این حرکت امام و حرکت ملت ایران به ماها امید بخشید؛ واقع قضیه هم همین است. عین همین قضیه در عراق هست، عین همین قضیه در هر جایی که شما حرکت اسلامی را در آن جا مشاهده می کنید، هست این موضوع تقریبا کمابیش در سرتاسر دنیای اسلام وجود دارد؛ اما قله این جاست؛ چشمه سار امید و معرفت و انگیزه از این جاست که سرازیر می شود و به سمت امت اسلامی می رود. پس شما امروز در چنین تجربه ای قرار دارید. طبیعی است که بیشترین فشارهای جبهه استکبار روی این جا باشد و هست(90).