فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

76. جمهوری اسلامی ایران، یک گناه بزرگ و نابخشودنی دارد و آن، این است که:

این نظامی که مردمی و متواضع و در خدمت اهداف مردم است، یک گناه بزرگ و نابخشودنی دارد و آن این است که تسلیم خواست هایی که تامین کننده منافع قدرت های بزرگی در این منطقه است، نمی شود. این که می گویم تسلیم منافع آن ها نمی شود، حرفی است که آن ها به صراحت آن را می گویند. شما می بینید که آمریکا مثلا در خلیج فارس یا در فلان نقطه نیرو مستقر می کند؛ اگر گفته شود چرا این کار را می کنی، می گوید منافع من در گرو این کار است! یعنی منافع او با چند هزار کیلومتر فاصله باید در خلیج فارس تامین شود؛ ولو منافع آن کشوری که در همین منطقه زندگی می کند، تامین نشود! این ها در هر کشوری هر اقدامی می کنند به خاطر این است که آن منافع فرامرزی باید تامین شود.
جرم جمهوری اسلامی این است که بر خلاف همه کشورهای دنیا، زیر بار این منافع نمی رود و آن ها را تامین نمی کند؛ می گوید می خواهم منافع خودم را تامین کنم، به منافع شما هم کاری ندارم. این که گفته می شود جمهوری اسلامی سر جنگ دارد، این طور نیست؛ آمریکا با ما وضع قابل جنگی ندارد؛ ما یک طور دیگریم، آن ها یک طور دیگرند. ما بنای جنگیدن با آمریکا را نداشتیم؛ هیچ وقت هم چنین چیزی را نگفتیم؛ ولی ما بنای تسلیم شدن نداریم و می گوییم با هیچ قیمتی در مقابل شما تسلیم نمی شویم؛ این جرم جمهوری اسلامی است(81).

77. همه فشار دنیای غرب برای این است که ایران اسلامی که یک کلمه بگوید: اشتباه کردم:

چشم همه به ایران است، مثل کسانی که تازه راه افتادن را یاد گرفته اند، چطور به یک جوانی که می دود نگاه می کنند، از حرکات او تقلید می کنند، نوع کار او برای آن ها الهام بخش است. نسبت به ایران، حرکات و کار ملت ایران نیز یک چنین تلقی ای هست. این واقعیتی است.
درست است که رسانه های جهانی، صاحبنظران مغرض و سخنگوهای دنیا از این قضیه کلامی به میان نمی آوردند، مثل بسیاری از بدیهیات و معظمات دیگر که از آن ها هیچ چیزی در تبلیغات جهانی به میان نمی آید.
همه فشار دنیای غرب این است که ایران اسلامی یک کلمه بگوید مبنی بر اینکه من این چند ساله اشتباه کردم، یا در بعضی کارهای اصلی یا در برخی کارهایی که جنبه شاخص بودن آن خیلی زیاد است مثل قضیه سلمان رشدی بگوید اشتباه کردم. همه فشار غرب برای این است تا این اشتباه کردن ملت، نظام و انقلاب ایران را ببرند جلوی چشم ملت ها نگه دارند و بگویند ببینید خودشان می گویند اشتباه کردیم، شما چه می گویید؟! به این وسیله فقط می شود آنان را از ادامه این راه منصرف کرد(82).

78. عزت، آزادی و استقلال ما، در سایه ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است:

ملت ما بحمدالله در صحنه است. من می خواهم عرض بکنم ملت ما امروز نقطه امید یگانه ای است که در دنیای ملت هایی که زیر ستم هستند، دارد مثل ستاره ای می درخشد، مواظب باشید این نقطه امید و این ستاره درخشان برای ملت ها کور نشود؛ روز به روز نور امید را به دل ملت ها بیشتر بتاباند. این وظیفه تاریخی ملت ما است. گمان نکنید که اگر این مبارزه ملت ایران سر نمی گرفت و نمی ایستاد، برای ملت ایران در محیط زندگی مشکلاتی وجود نمی داشت؛ این تبلیغ آن هاست.
مبادا این جور تصور بشود که اگر ملت ایران تسلیم زور، تسلیم آمریکا و تسلیم استبداد جهانی شد، حال و زندگی خوبی خواهد داشت؛ این اشتباه است. به کشورهایی که تسلیم شدند، نگاه کنید، ببینی چه روزگاری دارند! نمی خواهم از این کشورها اسم بیاورم. ببینید چه وضع فاجعه باری در این کشورها هست!
اگر عزتی هست، اگر رفاهی هست، اگر آزادی و استقلالی هست، در سایه ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است؛ و بیشترین امید من در این مورد، به شما جوان هاست(83).