فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

75. دولت استکباری آمریکا، نه فقط از دولت که از ملت ایران ناراحت و خشمگین است:

درست نقطه مقابل آنچه که من گفتم که ما با رژیم امریکا مواجهیم، نه ملت امریکا، رژیم امریکا با ملت ایران مواجه است، نه فقط با دولت ایران؛ از ملت ناراحت و خشمگین است. مسئله او، مسئله دولت ایران نیست؛ مسئله کسانی که حکومت می کنند، نیست؛ مسئله آحاد ملت است. چرا؟ علت واضح است. چون فرهنگ دوری از سلطه استکبار، استکبار ستیزی، میل به استقلال و در دست داشتن سرنوشت خود، در دل های این مردم رسوخ پیدا کرده است. آن ها از این ناراحتند.
آن ها ملتی را می خواهند که مثل بره رامی آن جا قرار بگیرد، این ها هم رژیمی را بر او تحمیل کنند، یا از آن سوی مرزها به او دیکته نمایند؛ آن ملت هم بی هیچ مقاومتی آن ها را انجام بدهد و آن راه را برود. ملت بیدار، ملت هوشیار، ملت آگاه به مسائل سیاسی، ملتی که اگر مسئولان ش هم بخواهند بر خلاف این خط مستقیم حرکتی بکنند، اعتراض خواهد کرد، این گونه ملتی را دوست ندارند. چند سال قبل از این در زمان حیات امام بزرگوار، یکی از وزرای رئیس جمهور وقت آمریکا علنا و صریحا در مقابل چشم خبرنگاران گفت که ما باید ریشه ملت ایران را بکنیم! ببینید چه قدر این حرف ابلهانه است. این حرف در آن زمان در همه دنیا پخش شد. قضیه این ها، قضیه ملت است؛ نه فقط قضیه دولت. معلوم است که ریشه یک ملت چهل، پنجاه میلیونی آن روز را که نمی شد کند و همه را از بین برد. معنایش این بود که ملت را بی ریشه کنیم، فرهنگ این ملت را بگیریم، آن چیزهایی را از این ملت بگیریم که آن ها را وادار به این ایستادگی و مقاومت می کند(80).

76. جمهوری اسلامی ایران، یک گناه بزرگ و نابخشودنی دارد و آن، این است که:

این نظامی که مردمی و متواضع و در خدمت اهداف مردم است، یک گناه بزرگ و نابخشودنی دارد و آن این است که تسلیم خواست هایی که تامین کننده منافع قدرت های بزرگی در این منطقه است، نمی شود. این که می گویم تسلیم منافع آن ها نمی شود، حرفی است که آن ها به صراحت آن را می گویند. شما می بینید که آمریکا مثلا در خلیج فارس یا در فلان نقطه نیرو مستقر می کند؛ اگر گفته شود چرا این کار را می کنی، می گوید منافع من در گرو این کار است! یعنی منافع او با چند هزار کیلومتر فاصله باید در خلیج فارس تامین شود؛ ولو منافع آن کشوری که در همین منطقه زندگی می کند، تامین نشود! این ها در هر کشوری هر اقدامی می کنند به خاطر این است که آن منافع فرامرزی باید تامین شود.
جرم جمهوری اسلامی این است که بر خلاف همه کشورهای دنیا، زیر بار این منافع نمی رود و آن ها را تامین نمی کند؛ می گوید می خواهم منافع خودم را تامین کنم، به منافع شما هم کاری ندارم. این که گفته می شود جمهوری اسلامی سر جنگ دارد، این طور نیست؛ آمریکا با ما وضع قابل جنگی ندارد؛ ما یک طور دیگریم، آن ها یک طور دیگرند. ما بنای جنگیدن با آمریکا را نداشتیم؛ هیچ وقت هم چنین چیزی را نگفتیم؛ ولی ما بنای تسلیم شدن نداریم و می گوییم با هیچ قیمتی در مقابل شما تسلیم نمی شویم؛ این جرم جمهوری اسلامی است(81).

77. همه فشار دنیای غرب برای این است که ایران اسلامی که یک کلمه بگوید: اشتباه کردم:

چشم همه به ایران است، مثل کسانی که تازه راه افتادن را یاد گرفته اند، چطور به یک جوانی که می دود نگاه می کنند، از حرکات او تقلید می کنند، نوع کار او برای آن ها الهام بخش است. نسبت به ایران، حرکات و کار ملت ایران نیز یک چنین تلقی ای هست. این واقعیتی است.
درست است که رسانه های جهانی، صاحبنظران مغرض و سخنگوهای دنیا از این قضیه کلامی به میان نمی آوردند، مثل بسیاری از بدیهیات و معظمات دیگر که از آن ها هیچ چیزی در تبلیغات جهانی به میان نمی آید.
همه فشار دنیای غرب این است که ایران اسلامی یک کلمه بگوید مبنی بر اینکه من این چند ساله اشتباه کردم، یا در بعضی کارهای اصلی یا در برخی کارهایی که جنبه شاخص بودن آن خیلی زیاد است مثل قضیه سلمان رشدی بگوید اشتباه کردم. همه فشار غرب برای این است تا این اشتباه کردن ملت، نظام و انقلاب ایران را ببرند جلوی چشم ملت ها نگه دارند و بگویند ببینید خودشان می گویند اشتباه کردیم، شما چه می گویید؟! به این وسیله فقط می شود آنان را از ادامه این راه منصرف کرد(82).