فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

57. مرعوب شدن و عقب نشینی در برابر استکبار بزرگ ترین بلایی است که بر سر ملت های شرق آمده است:

بزرگ ترین بلایی که مستقیم در این دویست سال دوران استعمار بر سر ملت های مشرق و به خصوص ملت های اسلامی آمد، همین بود که در مقابل تبلیغات غرب مرعوب شدند و عقب نشینی کردند؛ این تهاجم خونین و بسیار سهمگین را سردمداران استکبار غربی از طریق فرهنگ به آن ها کردند، نتوانستند تحمل کنند و مجبور شدند عقب نشینی کنند و دست هایشان را بالا ببرند. در همه زمینه های زندگی، غربی ها و اروپایی ها فکری را پر تاب کردند که هر کس با آن مخالفت کرد، شروع کردند به هوچیگری و مسخره و اهانت کردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ خودشان را حاکم کنند. این فرهنگ تنها امتیازی که داشت این بود که فرهنگ اروپایی بود؛ هیچ امتیاز دیگری نداشت(61).

58. تسخیر لانه جاسوسی، یکی از بهترین کارهای انقلاب بود:

کار دانشجویان ما در سال 58، یکی از بهترین کارهایی بود که در این انقلاب انجام گرفت. مبادا تلقین های یک عده آدم هایی که به اعتقاد بنده، تعریف واقعی از آن ها این است که انسان ها سطحی و ضعیفی هستند - نمی خواهیم بگوییم وابسته، یا مغرضند؛ نه، ضعیفند ارزش این کار را از بین ببرند.
بدانید، انقلاب ها را هم غالبا ضعیف ها از بین برده اند، کشورها را هم ضعیف ها به باد فنا داده اند، ملت های نیرومند پرقدرت را هم غالبا ضعیف ها و زبون ها که بیخود بر مراکز قدرت دست پیدا کرده بودند، از بین برده اند.
امروز یک عده ضعیف نیایند وسوسه کنند، جوری بشود که جوان ما، دانشجوی ما خیال کند این چه کاری بود که ما در سال 58 کردیم و لانه جاسوسی را تسخیر کردیم!
نه آقا، یکی از بهترین کارهایی که در انقلاب ما شد، آن کار بود. وقتی می بینید امام، آن پیر حکمت امام، - جوانی نبود که شما بگویید احساساتی شد و حرفی زد - مرد حکیم دنیا دیده مجرب، با دید نافذ، آن جور از آن حرکت دانشجوها در آن روز تجلیل کرد! امام یک چیزی می فهمید که این را گفت؛ ما هم همان را از روی احساس، از روی بینش و از روی منطق نه از روی فقط تبعیت، تایید و تصدیق می کنیم. یکی از بهترین کارها و همان کار بود(62).

59. حمله به سفارت آمریکا در روز سیزده آبان، سردمداران مستکبر آمریکا را برای همیشه تحقیر کرد:

(در روز سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار) جوانان ما و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - مان اسمی که خودشان آن را انتخاب کرده بودند و گویا بود و جهت را روشن می کرد - به سفارت امریکا حمله کردند و آن حادثه عجیب تاریخی اتفاق افتاد. مسئله، مسئله سفارت و اعضای آن و این قبیل مسائل نبود؛ مسئله این بود که امپراتوری عظیم زر و زور و تزویر با این عرض و طول در دنیای معاصر که تمام ملت ها و رهبرانشان را در مواجهه با قدرت استکباری خود تحقیر می کند و دولت های برخاسته از ملت ها را به چیزی نمی انگارد و هر وقت اراده کند، آن ها را بر می دارد و یا به تهاجم می کند، کجا تحقیر بشود و به دنیا نشان داده شود که زور زورگویان، یک چیز مطلق نیست و اراده مستکبران، امر غالب بر فطرت جهان نیست.
آن ها خواستند این باور غلط در ذهن مردم واقع بشود؛ در حالی که این باور واقعیت ندارد. امریکایی ها، در آن حادثه تحقیر شدند که هنوز هم غبار ملالتش از چهره سردمداران مستکبر امریکا زدوده نشده است و در آینده هم زدوده نخواهد شد(63).