فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

44. هدف استکبار غارت منابع کشورها است:

یک ملت، با ارتباط با دولتی که اهداف استکباری دارد، هیچ خیر و هیچ سودی نمی برد. الان ببینید؛ کشورهایی که با امریکا ارتباط دارند کشورهای گوناگونی که در آسیا و آفریقا و سایر جاها هستند بسته به قدرت خودشان؛ اگر قدرت علمی بالایی داشتند، اگر در آن ها قدرت پیشرفت دانش و تکنولوژی و استقلال وجود داشته باشد، به همان اندازه می توانند مقاومت کنند. اگر در درون خودشان نتوانسته باشند یک بنای شامخ به وجود بیاورند، آن قدرت استکباری امریکا نه فقط به آن ها سودی نمی رساند، بلکه از آن ها بهره می برد؛ به آن ها ضربه هم می زند؛ آن ها را به بازار فروش محصولات خود چه محصولات نظامی، و چه محصولات بی ارزش دیگر بدل می کند؛ منابع آن ها را غارت می کند و در همه امور آن ها هم دخالت می کند؛ این، هدف استکبار است(47).

45. دیکتاتوری بین المللی آمریکا، فقط به فکر منافع کارتل ها و سرمایه داران است:

استکبار، یعنی حالت فرعونیت، یعنی دیکتاتوری در سطح بین المللی. ملت ها با دیکتاتوری در کشورهای خودشان مبارزه می کنند؛ چه در این مبارزه فایق بشوند، چه نشوند؛ اما سر خود را که بالا می کنند، می بینند که یک دیکتاتور بین المللی آن جا ایستاده است و در همه کارها دخالت می کند؛ در سرنوشت ملت ها دخالت می کند، آن هم بر اساس مصالح خودش!
اگر چه دیکتاتوری یک فساد حقیقی و یک عیب اساسی برای هر کشور است که یک نظام دیکتاتوری و شخص دیکتاتوری بر آن کشور حکومت بکند، اما هر دیکتاتوری بالاخره ممکن است یک وقت هم به منافع ملت خودش بیندیشد؛ اما این دیکتاتور بین المللی، جز به منافع ملت امریکا، و آن هم نه همه ملت امریکا، بلکه پشتیبانان رژیم امریکا - به چیز دیگری نمی اندیشد(48).

46. چرا استکبار بد است؟:

چرا مردم با استکبار مبارزه کردند و چرا استکبار بد است؟ باید توجه کنید، اولین احساسی که یک ملت در مقابله با روح و خوی استکباری دارد، احساس دینی نیست؛ احساس غیرت ملی است؛ احساس هویت و احساس وجود است؛ چون استکبار وقتی وارد کشوری شد و بر آن کشور مسلط گردید، هویت ملی آن ملت را انکار می کند. بله، منافع آن کشور را غارت می کند، در امور سیاسی آن کشور دخالت می کند؛ اما همه این ها فرع انکار هویت آن ملت است. استکبار اول هم که وارد می شود، نمی گوید من می آیم تا هویت ملی شما مردم را انکار کنم؛ این طور که نمی آید؛ به بهانه های مختلف وارد می شود. وقتی وارد شد، آن چیزی را که هدف می گیرد، هویت ملی است؛ یعنی فرهنگ، اعتقادات، دین، اراده، استقلال، حکومت، اقتصاد و همه چیز را از آن ملت سلب می کند و در مشت خود می گیرد؛ همان چیزی که در ایران قبل از انقلاب انفاق افتاده بود. این احساس است که ملت ها را در مقابل استکبار به جوش و خروش می آورد؛ لذا شما می بینید ملت هایی که این را هم ندارند، مسلمان همه نیستند، امروز - نه آن روز؛ آن روز کسی جرات نمی کرد در مقابل امریکا بایستد؛ این راه را ملت ایران باز کردید - تا آن جایی که می توانند، در مقابل امریکا می ایستند(49).