فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

20. ویژگی های مورد نیاز یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی:

آن کسی که به مجلس می رود، یا به هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری اسلامی می رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر نمی تواند نقشی را که ملت و طبقات محروم می خواهند، ایفا کند. اگر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصیه پذیر و مرعوبی بود، در مقابل تشر تبلیغات و سیاست های خارجی جا زد، دیگر نمی تواند مورد اعتماد مردم قرار بگیرد و برود آن جا بنشیند و تکلیف ملک و ملت را معین کند. این شخص غیر از کفایت ذاتی و دانایی ذاتی، به شجاعت اخلاقی، تقوای دینی و سیاسی و عقیده درست هم احتیاج دارد(21).

21. انتقاد نسبت به مدیران یا مسئولان نباید به انتقاد از نظام بینجامد:

نقد، اشکالی ندارد؛ اما نفی، بزرگ ترین ظلم به این ملت است. بعضی ها به زبان نقد، نظام اسلامی را نفی می کنند. بعضی ها انتقادی که بر فلان مدیر و مسئول وارد است، انتقاد به نظام می دانند؛ این غیر منصفانه است. نظام اسلامی یعنی ترکیب قانون اساسی.
روش های اجرایی و عملیاتی این نظام، در خود قانون اساسی هست و به طور واضح در وصیت نامه و سیره و بیانات امام بزرگوار وجود دارد. مهم ترین وظیفه این است که از کمربند تامینی بسیار مستحکم ملت ایران که هویت جمعی ما را به وجود می آورد یعنی نظام اسلامی با همه وجود پاسداری کنیم. جوان، با هوشیاری و حوصله و همت جوانی اش باید در محیط کار و تحصیل و مسئولیت های آینده، همه همنشین این باشد که از نظام حراست کند.
تکمیل و بر طرف کردن عیوب نظام یک حرف است؛ مقابله و نفی و همراهی با براندازان نظام حرف دیگری است. انسان از ته دل غمگین می شود که بشنود در یک محفل دانشگاهی، یک وقت یک عنصر به اصطلاح دانشگاهی بگوید، مرد کسی است که در کشور بماند و با این نظام مبارزه کند تا ریشه آن را خشک نماید! کسی که تلاش می کند ریشه این نظام اسلامی و الهی و مردمی را خشک کند، مرد است؟!
نظامی که این همه تلاش انسانی و مردمی در راهش به کار رفته؛ نظامی که این همه جوان برای آن فداکاری کرده اند؛ نظامی که خون های این همه شهید در راهش بر زمین ریخته شده است؛ نظامی که دلسوزان این کشور، این همه سختی و ناهمواری و ناگواری را در راه استحکام آن تحمل کرده اند؛ نظامی که یک ملت بزرگ با همه وجود خود، آن را سر پا نگهداشته است؛ نظامی که در دنیا مایه عزت اسلام و شرف و سربلندی ایران شده است؟! تلاش برای خشکاندن ریشه این نظام، مردانگی است؟! این بزرگ ترین نامردی است. البته این پندارهای کاملا کوته نظرانه، جز از دل های معلول و معیوب صادر نمی شود. ریشه این نظامی خیلی مستحکم است؛ جزو عمیق ترین ریشه هاست و دشمنی های بزرگ هم به فضل الهی نتوانسته آن را تکان دهد(22).

22. مهم ترین مسئولیت رهبری، سیاست گذاری کلی نظام است:

وظایف و مسئولیت رهبری، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است، رهبری، سیاستگذاری کلی نظام محسوب می شود؛ یعنی همه قوای سه گانه باید در چار چوب سیاست های رهبری برنامه ریزی کنند و سیاست های اجرایی خودشان را تنظیم نمایند. حرکت و قواره ی کلی نظام باید در چارچوب سیاست هایی باشد که رهبری معین می کند؛ این مهم ترین مسئولیت رهبری است(23).