فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

16. از برکات انقلاب اسلامی، زنده کردن روحیه ابتکار، خلاقیت علم و اعتماد به نفس در کشور بود:

در دوران ورود دانش جدید به کشور ما، آنچه که وارد شد، عبارت بود از تقلید و ترجمه. البته منظورم ترجمه یک اثر ارزشمند نیست که یک کار لازم است منظورم فکر و ذائقه و روحیه ترجمه ای است؛ یعنی قدرت ابتکار را از یک ملت گرفتن؛ شجاعت حرف نو را از یک ملت گرفتن؛ همه اش توی سر او زدن؛ به او این طور تلقین کردن که اگر می خواهی به جایی برسی و آدم شوی، باید همان کاری را بکنی که غربی ها کردند و از آن سر سوزنی تخطی نکنی. به مردم ما و محیطهای علمی، این گونه یاد دادند؛ اجازه ابتکار و نوآوری و خلاقیت علم را ندادند.
علم و فکر را باید تولید کرد. این ها نه در علوم تجربی، نه در علوم انسانی، نه در علوم سیاسی و اجتماعی، برای آفرینش علمی میدان ندادند؛ لذا وضع این گونه است که امروز ملاحظه می کنید.
البته در این بیست سال بعد از انقلاب، با همه گرفتاری هایی که وجود داشته، ورق برگردانده شده است؛ والاقبل از آن که انقلاب به میدان بیاید و شجاعت خواستن، اندیشیدن، اعتماد به نفس و اتکا به استعداد ایرانی در کشور مطرح شود که این ها از برکات انقلاب بود غایت آمال و آرزوی یک انسان این بود که بتواند بر طبق نسخه ای که غربی ها عمل کرده اند، عمل کند؛ یعنی افراد اصلا به خود اجازه نمی دادند که از آن روند تخطی کنند. پس استبداد، وابستگی، فساد، عدم ابتکار، عدم پیشرفت و بی کفایتی وجود داشت؛ اما انقلاب و نظام اسلامی در مقابل همه این ها قد علم کرد و شورشی علیه همه این ها بود(17).

17. بنده اعتقادم این است که نظام اسلامی در همه بخش ها قوی عمل کرده و کارآمد است:

بنده اعتقادم این است که نظام اسلامی از همه دولت هایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجود داشته، قوی تر عمل کرده است. بدون تردید نظام جمهوری اسلامی در همه بخش ها قوی عمل کرده است. عناصر مومن و کار آمد در نظام وجود داشته اند؛ پشتوانه مردمی هم به آن ها کمک کرده است. در بخش هایی ما با قدرت وارد میدان شده ایم که فکرش را نمی توانستیم بکنیم. در همه بخش ها این طور است. الان جای توضیح و بیان آمار نیست. البته اقتضای این دوره از نظام جمهوری اسلامی، اقتضای کار بیشتر، انقلابی تر، مومنانه تر و همه امکانات را بیش از این به میدان آوردن است؛ این را قبول داریم.
البته کم کاری وجود دارد، اما ناکار آمدی وجود ندارد؛ بین این ها باید تفکیک قائل شد. ناکار آمدی وجود ندارد؛ نظام اسلامی کارایی دارد. یک نشانه کارایی نظام، وجود شما است. جوان دانشجوی مومن و معتقد به نظام می تواند حرف و انگیزه خودش را قوی در فضای جامعه مطرح کند. حرف شما فردا در تمام فضای جامعه منتشر می شود؛ این نکته خیلی مهمی است؛ این خودش کار آمدی این نظام است. کار آمدی نظام غیر از کار آمدی این دستگاه یا آن دستگاه است؛ نظام، نظام کار آمدی است. البته کار آمدی نظام، مجموعه عملکرد مثبت و منفی ای است که دستگاه های نظام دارند؛ اما این برآیند مثبت است(18).

18. تا این تاریخ، هیچ حکومتی مثل حکومت فعلی ایران، در این سرزمین نبوده است:

شما این را بدانید که تا این تاریخ، هیچ حکومتی مثل حکومت فعلی ایران، در این سرزمین نبوده که به رای و خواست و عاطفه مردم متکی باشد؛ من این را به طور یقینی می گویم و آن را ثابت می کنم. البته حکومت هایی بوده اند که ستایش کننده داشته اند؛ اما ستایش کردن، یک حرف است؛ ایمان و باور و عاطفه مردم در اختیار یک حکومت بودن، یک حرف دیگر است؛ این متعلق به جمهوری اسلامی است؛ این به برکت انقلاب و تکیه به مردم است؛ الان هم همین طور است، این را بنده با افتخار تمام عرض می کنم.
در این جا اقبال مردم، با فرعونیت و احساس خودبرتربینی زمامداران همراه نشده است. بنده که الان دارم با شما حرف می زنم، یک سر سوزن در خودم احساس کبریایی ندارم الحمدالله ربت العالمین سایر مسئولان کشور هم این گونه اند؛ رئیس جمهور هم ندارد، رئیس مجلس هم ندارد، رئیس قوه قضائیه هم ندارد؛ اصلا و ابدا چنین چیزی وجود ندارد، مسئولان ما می دانند که امانت خدا در دست آن هاست، امروز چند صباحی وجود دارد، ما فردا نیست. مسئولان بر عهده خودشان وظایفی قائلند؛ این مربوط به این کشور است(19).