فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

9. بزرگ ترین کاری که نهضت اسلامی در ایران انجام داد این بود که ما را از بی تفاوتی و بی اعتنایی به آینده خارج کرد:

بزرگ ترین کاری که نهضت اسلامی در ایران انجام داد، تلنگر زدن به ما ایرانی ها بود تا را خواب غفلت و بی تفاوتی و بی اعتنایی به آینده خارج شویم. سعدی در گلستان - داستان دوم یا سوم باب اول - حکایت مجموعه دزدانی را ذکر می کند؛ می گوید این ها می خواستند به افرادی حمله کنند؛ اما اولین دشمنی که برایشان تاخت، خواب بود؛ قبل از این که دشمن بیرونی بیاید، یک دشمن از درون خودشان بر آن ها غلبه کرد؛ آن دشمن عبارت بود از خواب. ما خواب بودیم، انقلاب ما را بیدار کرد.
من خودم وقتی از سه هزار و صد سال تاریخ همدان یاد می کنم، احساس افتخار می کنم. همدان خانه من هم هست. سه هزار و صد سال شهری سر پا بماند، آدم احساس افتخار می کند؛ اما این یک بعد قضیه است. بعد دیگر قضیه این است که در این سه هزار و صد سال تاریخ ایران - که نماد آن، همدان است - ما مردم ایران آیا آن چنان که پیغمبران الهی و ادیان الهی و بعثت الهی از انسان خواسته است، بر سرنوشت خود حاکم بوده ایم؟ خودمان را یافته ایم؟ برای آینده خودمان طراحی کرده ایم؟ بهترین دوره های این تاریخ طولانی و کهن، دوره هایی است که پادشاه دیکتاتور با عرضه ای سر کار بوده؛ او برای ما تصمیم گرفته؛ او برای ما آینده را طراحی کرده؛ او کشور گشایی کرده.
ملت ایران به عنوان یک ملت و یک مجموعه، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و مهلت این را نیافت که برای خود چشم اندازی تعریف کند؛ آن چشم انداز را انتخاب کند؛ برای آن چشم انداز برنامه ریزی کند و به سوی آن چشم انداز حرکت کند. تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت - تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کاردرستی صورت نخواهد گرفت - همه اش روز مرگی است - بعد از آن که تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضلات و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید؛ این ها لازم است(10).

10. اسلام و انقلاب به ما جرات و قدرت تحرک و جوشش علمی بخشید:

ما از لحاظ علمی، عقب مانده و عقب نگه داشته شده بودیم. بیش از پنجاه سال، تحرک و جوشش علمی در این کشور کند بود؛ در بعضی از بخش ها تعطیل بود. موانعی که به وجود آوردند، برای این ملت مثل سم کشنده ای بود.
باور را از ملت ما گرفتند.
ملت و نخبگان و مغزهای ما را به هر آنچه از بیرون این مرزهاست، آن چنان دلبسته کردند که اصلا کسی این مجال و این جرات و این شجاعت را پیدا نکند که فکر کند می توان برخلاف آن حرف ها یا غیر از آن حرف ها و آن نظریه ها، نظریه ای ارائه کرد. ما هنوز هم تا حدودی گرفتار آن حرف ها هستیم. البته اسلام به ما خود باوری داد و انقلاب به ما جرات بخشید. آنچه امروز مشاهده می کنیم، نتیجه همین جرات است؛ باید این جرات را تقویت کرد و پیش رفت(11).

11. این انقلاب ماندگار است. چون خیلی دشوار است بتوانند یک ملت را بی ایمان کنند:

علی رغم تبلیغات بسیار پر حجم و پوکی که خارجی ها و ضد انقلاب، علیه انقلاب دارند - که انقلاب تمام شد و فلان شد - این نظام اسلامی خیلی ریشه دار است. من یک وقتی این بیت شعر حافظ را خواندم که:

زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست - کوته نظر نگر که سخن مختصر گرفت

آن ها خیال می کنند همین چهار کلمه حرفی است که این جا چهار (تا) آخوند می زنند و یکی آن بالا نشسته و شعار می دهد و یواش یواش هم این جوشش تمام خواهد شد! قضیه، این جور نیست، قضیه دین است.
این انقلاب و این نظام، با دین و با ایمان ها پیوند خورده؛ ایمان هم چیزی نیست که بشود از یک ملت گرفت. ممکن است یک نفر آدم را در شرایطی قرار داد و بی دین و بی ایمانش کرد؛ اما خیلی خیلی دشوار است که بتوانند یک ملت را بی ایمان بکنند؛ آن هم وقتی که ایمان، ایمان شفاف و روشنی است. ایمان اسلامی، ایمان شفاف و روشنی است؛ یعنی پایه های ایمان، پایه های محکمی است.
این انقلاب ماندگار است؛ منتها با بی دین شدن و لاابالی شدن جوان، مشکلاتی در آن به وجود خواهد آمد. پایه انقلاب، سست نخواهد شد؛ اما راه انقلاب، طولانی و مشکلات، فراوان و نتایج، دیر به دست خواهد رسید... امروز انقلاب ما در حال نشاط و شادابی است؛ و لذاست که طبیعت جوان در جامعه ما طبیعت متدینی است. این جوان را می شود متدین نگه داشت و با احکام صحیح دینی او را آگاه کرد و نیروی عظیمش را در خدمت دین قرار داد.
امروز همه به این نیروی عظیم نیاز دارند(12).