فهرست کتاب


صد حکایت تربیتی.

بذر افشان

33. اهمیت درس.

شیخ مرتضی انصاری که از بزرگ ترین اساتید و فقهای شیعه است، از یکی از شاگردانش پرسید: چرا دیروز در جلسه درس حاضر نبودی؟.
شاگرد گفت: کار داشتم.
شیخ فرمود: بعد از این به درس مگو کار دارم، به کار بگو درس دارم(34).

34. شخصی که درس خوان نمی شود.

وقتی سید حسن مدرس در مدرسه سپهسالار درس می داد و مسؤول مدرسه بود، یکی از نزدیکان وی، شخصی را به عنوان محصل به مدرسه آورد؛ به وی معرفی نمود و گفت: ایشان می خواهد در خدمت شما درس بخواند.
مدرس نگاهی به داوطلب کرد و گفت: ایشان درس خوان نمی شود.
مرحوم مدرس وقتی تعجب آن مرد را دید، ادامه داد: به دکمه های قیطانی پیراهنش نگاه کن. تا بخواهد دکمه هایش را بیندازد، وقتش تمام شده، دکمه های قیطانی نمی گذارد دانش آموز درس بخواند. وقتی درس نخواند درایت پیدا نمی کند، زندگی اش به رفاه طلبی آغشته می شود و روحیه شجاعت و آزادگی را نیز از دست می دهد(35).

35. امیدواری، شرط پیروزی.

ابوجعرانه از دانشمندان و علمای بزرگ اسلام است که در ثبات و استقامت زبانزد می باشد. وی می گوید: من درس استقامت را از یک حشره به نام جعرانه فرا گرفتم. در مسجد جامع دمشق، کنار ستونی نشسته بودم. دیدم که این حشره، قصد دارد از روی سنگ صاف بالا برود و بالای ستون کنار چراغی بنشیند. من از سر شب تا نزدیکی های صبح، در کنار ستون نشسته بودم و تلاش آن جانور را زیر نظر داشتم، دیدم هفتصد بار تا میانه ستون بالا رفت و هر بار لغزید و سقوط کرد. در حالی که از تصمیم و اراده آهنین این حشره، بسیار تعجب کرده بودم برخاستم. وضو ساختم و نماز خواندم. بعد نگاهی به آن حشره کردم و دیدم بر اثر استقامت به آرزوی خود دست یافته و بلای ستون، کنار آن نشسته است(36).
بیان: اگر کودکان، در راه رسیدن به اهداف، با شکست هایی مواجه می شوند، باید امید خود را از دست ندهند تا به پیروزی دست یابند.