فهرست کتاب


در محضر آیت الله العظمی بهجت جلد2

محمد حسین رخ شاد

601.پرهیز از تمامی گناهان، مقدمه ی نیل به درجات کمال و یقین

برای رسیدن به درجات کمال و یقین، قطعاً تنها ورع از محرمات کفایت نمی کند، نه تنها ورع از سبعه ی موبقه از کبایر مانند شرک و قتل نفس و...، بلکه ورع از چهل محرم که در کتاب عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ذکر شده است(1): نیز کفایت نمی کند، بلکه یک نگاه تند که سبب ایذای یک مومن شود، و یا هتک حرم او حرام است؛ هم چنین یک تبسم به اهل معصیت که موجب تشویق او بر گناه باشد، حرام است. بنابراین، کسی که می خواهد به درجات کمال و یقین نایل گردد، باید از این گونه گناهان هم پرهیز نماید.

602. اگر می دانستی... کافر بودی!

مرحوم سید بحر العلوم به آقا سید جواد جبل عاملی (رحمة الله) صاحب مفتاح الکرامة فرمود: در همسایگی شما اهل علمی زندگی می کند که اهل جبل عامل وهم شهری شما است، ولی مدتی است در خانه اش غذا پیدا نمی شود. سید (رحمة الله) گفت: بله، ولی من اطلاع نداشتم که ایشان در مضیقه است. سید بحر العلوم (رحمة الله) گفت: اگر مطلع بودی و رسیدگی نمی کردی کافر بودی، ناراحتی من از این است که چرا از حال همسایه ات بی خبری! ولی اکنون سفارش می دهم یک سینی طعام از اندرون خانه می آورند و کیسه ای هم کنار آن می گذارم و به دست خادم می دهم، شما آن همسایه را به بیرونی خود دعوت کندی و با ایشان شام بخورید. سید (رحمة الله) همین کار را کرد، گفت با هم نشستیم و غذا را صرف کردیم. سید بحرالعلوم (رحمة الله) شصت اشرفی در کیسه گذاشته بود، آن را هم به آن آقا رساندم.
حاجی نوری (قدس سره) می گوید: آن شیخ را در زمان پیری اش دیدم که می گفت: تا آن زمان، غذایی به خوبی و خوشمزگی آن ندیده و نچشیده بودم!

603. فرج نزدیک است

یکی از اهل علم می گفت: من در علم حروف دست دارم، از آیه ای استفاده کرده ام که فرج نزدیک است و آن حضرت بعد از سال 1402 ه. ق ظهور می کند، نیز می گفت که این مطلب را از چه آیه ای استفاده کرده است. علاوه بر این می گفت: در خواب دیدم که حضرت صاحب الزمان (عج) فرمود: از این جنگ(2) بیشتر خونریزی می شود، ولی غصه نخور، خودم می آیم و اصلاح می کنم. حضرت استاد -مدظله - در این جا اضافه فرمودند: گویا شیعه از میان همه فرقه ها اولی به بلا هستند.