فهرست کتاب


بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

گفتار دهم عید قربان

در ماه ذیحجه (آخرین ماه از سال قمری)، دو عید بزرگ جای دارد: عیدقرآن - روز دهم؛ و عید غدیر - روز هیجدهم.
ماه ذیحجه، یعنی ماه حج، مسلمانانی که از نظر بدنی و مالی و شرایط راه و سفر، امکان (استطاعت) دارند، باید در این ماه، از هر جای جهان که هستند، به مکه بروند و در آنجا گرد آیند، و در خانه خدا (کعبه) طواف کنند، و بر طبق احکامی که در رساله مرجع تقلید - یعنی بزرگترین، آگاه ترین، متعهدترین عالم زمان - نوشته شده است و به نام مناسک حج(55) معروف است، اعمال حج را انجام دهند.
در دین اسلام، اعتقادات دینی را، اصول دین می نامند، و اعمال و عبادات واجب را فروع دین. اصول دین، اموری است که مسلمان باید به آنهامعتقد باشد و آنها را باور داشته باشد، و صاحب آن جهانبینی باشد، و اثر این اعتقاد و باور در اعمال و کردار او دیده شود. اصول دین عبارت است از:

توحید - یعنی: اعتقاد داشتن به اینکه جهان پهناور و بزرگ به مبدئی و نیرویی صاحب درک و اراده و قدرت

متکی است، و آن نیروی صاحب اراده و قدرت، یکی و یگانه است، خدای واحد و احد حاظر و ناظر.

عدل - یعنی: اعتقاد داشتن به عدالت خداوند، و اینکه هیچ امری، از ناحیه خدا، بر خلاف حکمت و عدالت

تقدیر نمی شود(56).