فهرست کتاب


گلشن ابرار جلد 7

پژوهشکده علمی و کاربردی باقر العلوم (علیه السلام)

برتری عالم بر عابد:

همانند برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است و در حقیقت علما و دانشوران میراث بر پیامبرانند.
سفینه البحار، ج 2 - مدخل علم

سخن پژوهشکده:

در روزگار محرومیت از رویت خورشید، به زیارت ستاره باید رفت و در غیبت، به نسیمی از گویش، روح نواز شد. مطالعه زندگی یاوران خورشید و عالمان ربانی، مایه حیات دلهای افسرده و دیداری است از عمق جان، زیرا صداقت آنها نه در درس صداقت، بلکه صداقت ساز است.
این دغدغه که چگونه کوله بار وظایف و مشکلات بر دوش کشیده شود، تنها با نظاره الگوهای صبر و توانایی، تسکین خواهد یافت. تاثیر پذیری از این الگوها، همت را به اوج می رساند و حرکت را آسان می رساند و حرکت را آسان می سازد. اینان از ایثار ابراهیم (علیه السلام) سخاوت، از صلابت موسی (علیه السلام) استواری، از مهربانی مسیح (علیه السلام) مهرورزی، از خلق و خوی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) زندگی، از ایمان علی (علیه السلام) خداشناسی، از صلح حسن (علیه السلام) ره پویی، از آزادگی حسین (علیه السلام) عزت و سرو قامتی و از صبر مهدی (علیه السلام) هدایت گری آموخته اند.
آنها در پیوند زمین و آسمان با هزاران موجی که هر یک سخره های اعتقادات را با شبهات فلسفی، سیاسی و فرهنگی در می نوردند، به مقابله برخاستند و با فرونشانی آنها، قلبها را به آرامش رساندند.
آن سفر کرده، با دو مسیحایی اش، روح اعتماد به نفس و اتکا به خود را در پیکر تک تک افراد جامعه ما دمید و زنگارهای خود کم بینی را با القائات بیگانگان بر اندیشه ها نقش بسته بود، زدود و تحقیرهای غرب و شرق را با نمایش قدرت روحی خود که ناشی از تمسک به حبل الهی است، به زوال کشاند.
ذکر اولیای الهی، منزلگه بارش رحمت الهی و خاطره تلاش و کوشش آنها، تقویت کننده عزم و اراده آدمی است که فارق انسان با یکدیگر موجودات است.
آنان می آموزند که لذت و رفاه طلبی، بدون عقیده و اخلاق، تکرار سراب طلبی هایی است که خستگی و ناکامی، محصول آن است و در این وادی حیرت که پر از پرتگاههای هول انگیز و گردنه های دزد خیز است، راه بلدانی لازم است که راه یافته کوی حق بوده، راهنمایی و راهبری، پیشه شان باشد.
در تفکر شیعی، دین شناسی در عصر غیبت، تنها از عهده کسانی بر می آید که در حوزه فقهی جامع و در حوزه کلامی، ژرف نگر و نسبت به تغییر و تحولات جوامع، آگاه ترین افراد و عادل ترین مردم در عمل به فرامین الهی باشند.
اگر در عرصه بالیدن به فرهیختگان، نوبت به ما رسد، چه گنج هایی را به نمایش می گذاریم و چه قهرمانان و شخصیتهایی را معرفی می کنیم و تمدن علمی پربار خویش را به وسیله چه الگوهایی عرضه می کنیم!
در بازار فرهنگ و اندیشه، برای گهرهایمان توان خرید نیست و داشته های دیگر به درفشهای ما توان نظاره نیست.

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه - که زیارتگه رندان جهان خواهد شد.

غیرت و پاسداری آنها از شعائر فرهنگی شیعه، درسی علمی برای هر دینداری است که در حد توان، از ارزشها و هنجارهای فرهنگ دینی خود دفاع کند تا بهره ای از دعای معصوم (رحم الله من احیا امرنا) برده باشد.
حیات اولیای الهی، آیینه ای است که در آن می توان نشانه های حیات برتر، یعنی علم و قدرت را مشاهده کرد که در سایه آن، دانستن و چگونه زیستن را فرا گرفت.
نکوداشت و گرامی داشت انسان های شایسته و فرهنگ ساز، در واقع ریشه در زیبا دوستی و فطرت کمال جوی افراد دارد و در ستودن صاحبان کمال و زیبایی، همان ارج گذاری و فروتنی در برابر کمال و زیبایی است و سر پایداری و ریشه داشتن این شخصیتها در اعماق وجود انسانها، از همین پیوند سرچشمه می گیرد. مستحکم ترین هویت زوال ناپذیر، هویت اعتقادی است که روح معنا به آن استواری بخشیده است و شکوفه های این هویت، با شناخت میوه های که بر ذائقه ها حلاوت نشانده اند، به بار می نشیند و این شجره، با طوبای هستی سیراب می شود و تا نفخ صور دوام دارد.
خدایا! توفیق ده تا با یاد کرد و اصلان لقایت و مقربان فنایت در این طریق حرکت کنیم.
نقد و نظر عالمانه خود را برای تکمیل این مجموعه، با ما به نشانی: قم، جنب مصلای قدس، پژوهشکده باقر العلوم (علیه السلام) صندوق پستی 135 / 37185 در میان بگذارید.
والسلام پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم (علیه السلام).

محمد بن جنید اسکافی: