فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

105- شیعه می پرسد

در کتب فقهی شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب الخلاف شیخ طوسی تا تکمله المنهاج و تحریر الوسیله - و منهاج الصالحین و المختصر النافع ط 2 / مصر دارالتقریب بین المذاهب ص 396 ببعد و جامع المدارک آیه الله سید احمد خوانساری ج 7 / 66 ط 2 را بنگرید در کتب ما در این زمان یعنی از هزار سال پیش تا بامروز در باب حدود حد زانی و لاطی پشت سرهم آمده است.
نام برخی از کتب فقهی شیعه را در آخر همین فصل آورده ایم رجوع شود در صورتیکه اکثر کتب فقهی اهل سنت از حد لواط ساکتند این سکوت چرا بدایه المجتهد ابن رشد را بنگرید کتاب بزرگ الموطا مالک بن انس فقط
یک حدیث را نقل کرده است و بس که در ذیل صفحه آوردیم همین و همین و بس(548)
قاضی روز بهان که در مبحث امامت بجنگ علامه حلی آمده است در فصل حد زنا در کتاب سلوک الملوک صفحه 338 فروع زنا گوید: کسیکه مجامعت کند زنی را در محل مکروه یا عمل قوم لوط کند پس هیچ حد بر او نیست نزد ابو حنیفه رحمة الله سلوک الملوک بتصحیح محمد علی موحد:
چرا که خداوند فرموده است.
و لوطا اذقال لقومه أتاتون الفاخشة و انتم تبصرون 54 / 27
أانکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون 55/ 27
و لوطا اذقال لقومه انکم لتاتون الفاحشته ما سبقکم بها من احد من العالمین 28 / 29
و امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده است.
و ترک الزنا تحصینا للنسب و ترک اللواط تکثیرا للنسل
و فتوای شیعه را درباره لواط ذیل صفحه بخوانید.
نهج البلاغه / کلام 244 فیض

اعتراف عبده

شیخ محمد عبده بعد از اثبات این مطلب که اگر برای زنی در یک مجلس سه بار طلاق گفته شود همه آنها یک طلاق محسوب میگردد گوید هدف آن نیست که به افراد مقلد و آنانکه استقلال فکری نداشته و از خود نظری ندارند بحق و مجادله کنیم و یا قاضیان و مفتیان را از عقدتشان برگردانیم که بر سه طلاق محسوب گردیدن اینگونه طلاق ها فتوی ندهند و یا طبق آن قضاوت نکنند.
زیرا اکثر آنان حقیقت را میدانند و از نصوص و روایاتی که بر خلاف رای و گفتار آنان در کتب حدیث آمده است اطلاع دارند منتهی در برابر اینهمه نصوص بی مبالاتند وراجی بر آنها نمی نهند زیرا اعمال و افکار آنان طبق کتابهایشان میباشد نه بر طبق کتاب خدا و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (549)
نگارنده - ای کاش که عبده در مسئله متعه نیز همین سخن را میگفت و بدینگونه حقیقت را ابزار مینمود زیرا متعه و ازدواج موقت هم مانند سه طلاق در آئین اسلام ثابت و روشن است و احتمال نسخ در این مورد بی اساس است و دلیلی ندارد پس بنابراین که متعه را تحریم کنند جز پیروی از کتابهای مخصوص خوشان و بی اعتنائی بکتاب خدا و کفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انگیزه دیگری ندارد.(550)
شیعه می پرسد
این چه اصراری است بر نفی و انکار متعه از زنان با اینکه به اجماع مسلمین از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا مقداری از زمان عمر بن خطاب بین مسلمین رایج بوده است.
در صورتیکه بین همین منکران متعه زن تمتع از غلامان و امردان رایج بوده و هم اکنون در برخی از نقاط نیز هست.... و چرا کسی ازین طاعنان بمتعه زن بر شیعه بر غلامبارگی خویش طعنه ای نمیزنند
جحشویه شاعر در هجو یحی بن اکثم قاضی القضاة عصر مامون عباسی می گویند.

قاضی یرید الحد فی الزنا ولا - یری علی من یلوط من باس
یحکم للاء مرد الضریف علی - مثل جوین و مثل عداس
فالحمدلله قد ذهب الجور - و قل الحیاء فی الناس
أمیرنا جائر و قاضینا - یلوط و الراس شر ما راس
ما احسب الجور ینقضی - و علی الامة و ال من آل عباس

و رجوع شود بجلد اول شیعه می پرسد 196- 195 چاپ سوم بحث اختلاف مذاهب و چاپ چهارم ص 206
مجالس المومنین ذیل بحث ایلخانیه مباحثه علما را در محضر غازان خان نقل کرده که عالم شافعی خطاب به حنفی از کتاب منظومه عقاید حنفی این بیت را خواند

ولیس فی لواط من حد - و لا بوطی الاخت بعدالعقد

ایشان فروماندند.
ابراهیم سلیمان جبهان که خدایش نگذرد و نگذارد بیشک از حرم و حریم شیوخ و سلاطین هم مذهب خود و خاصه از دربار و هابیان و یا حرم آنان بی خبر نیست و اگر وس تحاهب کند مردم جهان مطلعند که علاوه بر زنان گوناگون شرق و روسپیان غربی و سیاه و سپید افزون از حدود شرع مبین و حتی بیش از تصور شما ای خواننده ! تعداد از امردان و غلامان و مخنثان تعلیم یافته نیز بر شانه حکام هم مذهب وی سوارند و فرمانروایان غیر شیعه نوکران مسیحی خوک خوار و بر بیت المال مسلمین سرباز جبهان ها چون متملقان درباری مداحان ظلمه از آنهمه فساد هیچ دم نمی زنند و تنها از شیعه گله دارند که جرا متعه را حلال میدانید.....؟ بیائید چون ما بجای متعه غلامباره شوید تا سنی شوید و بهشتی آخر چرا غلام با نیستید و شیعه مانده اید....؟ و دوزخی؟

107- شیعه می پرسد

اگر ما علم جاهلان بگذریم که در هرامت و دسته ای خواهد بود و از روش حکام و سلاطین سخنی نگوئیم که آنان همیشه حاکم هستند و سلطان بوده اند و خواهند بود نه مسلمان و تظاهر بدین بیشتر جهت حفظ دنیای ایشانست نه اعتقاد قلبی راسخ در روح ایشان تا ضامن عمل کردن بمتقضای رضای خداوند باشد تا اینجا هم پذیرفتم

کسی چوم خواجه نظام الملک - را که لعن بر شیعه را فتوی داده

است در جلد اول همین کتاب گذشت آیا از جمله گروه نادان بشماریم؟ یا از وزیران سلاطین مغرور و مست باده قدرت و شراب؟ هیچکدام که وی موسس نظامیه نیشابور است و نظامیه های همه جا در متون تاریخ خواجه نظام الملک وزیری است فرهنگ پرور علم دوست خیر خواه دانا اهل دانش همه اینها را دارد و فقط بآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اتصال ندارد فقط همین چنین کسی فصل بیست و نهم کتاب خود را سیاست نامه(551)