فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

29 خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم

مسئله خمس شیعه

گرچه از مسائل فرعی شریعت است نه از اصول دین اما از همان مسائلی است که بارها بدخواهان شیعه از آن سخن گفته اید و چندین بارها شیعه بدان ها پاسخ داده است و هنوز هستند کسانی که بحث را تازه میکنند.
چرا؟
نظر باینکه هزینه حوزه های علمیه شیعه در نجف اشرف و کربلا و قم و مشهد مقدس و هند و پاکستان و سایر نقاط جهان و شهرستانهای مختلف ایران از طریق سهم امام از خمس آل محمد / ص اداره میشود.
محصلین علوم دینی از این حوزه ها هستند که در اقصی نقاط جهان زا کوره روستاها تا شهرهای بزرگ و مراکز کشورهای جهان بتبلیغ اسلام و حقائق دین و مذهب حقه اثنی عشری که مذهب اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است مشغولند عموم فقها و علما از این حوزه ها برخاسته اند اگر روزی بیاید و مسلمانان خمس آل محمد را نپردازند.... ظاهرا جوزه های علمی شیعی از نظر مادی برچیده خواهد شد.
و بدین منظور است که صورتهای گوناگون بر خلاف علم و عقل و دین و منطق و انصاف و ایمان میخواهند عقیدت به خمس را که یکی از فروع دهگانه دین اسلام براساس مذهب اثنی عشری است خدشه دار سازند فقیه حوزه های علمی و دینی شیعه نابود شود تا اسلام مبلغ نداشته باشد فقیه نداشت محدث و مفسر و عالم علم اخلاق دینی نباشد و کسی جوابگوی دشمنان نباشد تا مذهب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدون حامی و مدافع بماند تا راه برای تبلیغ سایر عقاید باز شود زهی خیال محال.
بریدون لیطفئوا نورالله بافواههم
و لهذا به این بحث پرداختیم
ومن الله التوفیق

خلاصه بحث ما در خمس

خمس چیست؟ از کجاست؟ خمس برای چیست؟ خمس در مذاهب چهارگانه خمس در شیعه امامیه اثنی عشری مصرف خمس کجاست؟
شیعه و خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت خمس پرداخت خمس زندگی را آسان می کند نظر فقهای امامیه درباره خمس از کدام وقت مانع خمس شدند خمس اگر داده شود چه می شود؟ و اگر ندهند چه می شود؟ تفاوت خمس از انفال و زکوه و سایر صدقات چیست.
تمام این موارد و صدها مسائل جنبی دیگر را قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق ائمه اطهار علیه السلام روشن کرده و فقهای بزرگوار شیعه از صدر اسلام تاکنون با شرح و بسط کامل و مستدل با موازین عقلی و علمی با اصول و قواعد شرح مطهر بطور مبسوط نوشته و برای امت مسلمان بودیعت نهاده اند
و در این کتاب بقدر لزوم و گنجایش در صفحات محدود بطور ساده و خالی اصطلاحات درسی جهت مردم این زمان خلاصه کردیم و گرنه این مطلب در خور مبحث بسیار مفصل و طولانی است.
شیعه و خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم
از دیر زمان شیعه آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم بحکم خدای متعال از قرآن کریم و اعلموا انما غنمتم من شیی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابین السبیل 41 / انفال و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سپس از قول و فعل ائمه طاهرین علیه السلام که منصوص از جانب خدا و رسولند و معصوم از خطا و زلل خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میداده اند و هم اکنون میدهند و پس ازین هم خواهند پرداخت بحکم آیه کریمه چهل و یکم از سوره / انفال / از قرآن مجید که فارسی آن چنین است: ای مومنان بدانید که هر چه شما سود و غنیمت و فایده رسد زیاد یا کم خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان است بآنها بدهید اگر بخدا و بآنچه بر بنده خود محمد / ص در روز فرقان که سپاه اسلام و کفر در جنگ بدر روبرو شدند خدا نازل فرمود ایمان آورده اید و بدانید که خدا بر هرچیز تواناست (498)