فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

تشیع در شام و لبنان:

سابقه تشیع در سرزمین شام، به دوران تبعید ابوذر غفاری صحابی رسول خدا ص و شیعه پر شور علی علیه السلام باز می گردد، که عثمان بن عفان انجام داد.
اما ستم گری های بنی امیه، و اقدمات ایشان در محدود ساختن فعالیتهای طرفداران علی علیه السلام اصل نص در امامت را و حضور در صحنه را، از شیعیان شام باز ستاند...

شرح این هجران و این خون جگر - این زمان بگذار تا وقت دگر

لذا بایستی تاریخ شیعه را در شام از ابتدای قرن سوم هجری، مرور و مطالعه کرد، دورانی که دول توانمند شیعی مذهب آل بویه در عراق و ایران، فاطمی ها در مصر، و مغرب، حمدانیها در موصل، و حلب، حکومت میکردند. و از این دوران به بعد شیعیان در مناطق مختلف از لبنان و سوریه حضور داشتند و در شهرهای چون صور، و صیدا و سایر روستاهای جبل علمل - بیروت - کسروان - جبل - طرابلس - شام - بعلبک - کرک - نوح - هرمل - حلب - حمص - در جنوب دمشق تعداد قابل ملاحظه ای و در اکثر مناطق از اکثریت برخوردار بودند.
در زمان تسلط ترکان عثمانی، که علمای شیعه جبل عامل در تنگنا قرار داشتند، و مورد ضرب و شتم واقع می شدند، بسیاری از آنها مانند شهید ثانی - آل حر عاملی - سید محمد جد سید محسن صاحب اعیان الشیعة - به بعلبک هجرت نموده و در پرتو - عنایات ال حرفوش به تدریس و تبلیغ پرداختند.

برخی از مدارس علوم دینی شیعه در لبنان قدریم:

اولین مدرسه: علمی شیعه را شهید اول در شهر جزین پس از بازگشت از حله و حلقه درس علامه حلی بنا کرد.
مدرسه دوم: را محقق میسی درآبادی میس پایه گذاری کرد.
مدرسه سوم: را مرحوم محقق ثانی صاحب کتاب معروف جامع المقاصد در فقه، در شهر کرک نوح بنا کرد.
مدرسه چهارم: توسط شیخ حسن قبیسی نزدیک نبطیه بنام مدرسه کوثر بپا شد.
مدرسه پنجم: را شیخ عبدالله نعمه پس از تحصیل و اخذ تصدیق اجتهاد از حوزه نجف اشرف در جبل ساخت.
مدرسه ششم: نیز یادگار شیخ موسی شراره استاد سید محسن امین است که در بنت جبیل بنا نمود(434).
شهیدثانی: و شاگرد او شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی پدر شیخ بهائی، سالها در مدرسه لوزیه بعلبک به تدریس فقه شیعه مشغول بودند، شهید ثانی علاوه بر فقه شیعه فقه مذاهب اربعه اهل سنت را هم تدریس می نمود.

81- شیعه می پرسد:

اگر کسی پیدایش و نشر شیعه را بجز از مدینه طیبه و بغیر از زمان رسول خدا ص بداند و فقط به ایران یا نقطه ای دیگر منحصر کند پس با این شیعیان چه می کند...؟ که در حلب و شام و مصر و آفریقا و سایر نقاط قرنها قبل از تشکیل حکومت شیعی در ایران حکومت و تمدن و قدرت و کتاب و شاعر و فیلسوف و فقیه و ادیب و طبیب و وزیر و حکیم و جنگ و فتح و آثار عمران و کتابخانه ها از ایشان باقی مانده است...؟