فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

بهمنی ها:

ظهیرالدین محمد بابر که از احفاد أمیر تیمور بود به هندوستان لشکر کشید و دهلی را مرکز خود قرار داد پس از وی گروهی از فرزندانش تا مدت چهار قرن بر هندوستان حکومت راندند.
روابط تیموریان هند هند و پادشاهان صفویه بسیار حسنه بود و در این زمان جماعت زیادی از ایران به هند رفتند، و در عصر تیموریان تمام مناصب حکومتی و مذهبی در دست ایرانیان بود.
هزاران شاعر، عارف، فقیه، مجتهد، از ایران به هندوستان رهسپار شدند و به تبلیغات اسلامی پرداختند.
یکی از افرادی که از بزرگان ایران بود، در زمان جهانگیر در هند مصدر خدمات زیادی شد اعتماد الدوله میرزا غیاث بک است وی در خراسان زندگی می کرد. از طرف شاه طهماسب فرمانروای مرو بود. شاه طهماسب بروی خشم گرفت و اموال او را مصادره کرد، او ناگزیر راه هندوستان را پیش گرفت و در آگره به دربار جلال الدین اکبر راه یافت پس از مدتی دخترش نور جهان، به زوجیت جهانگیر درآمد و ملکه هند شد.
بانوبگم، ممتاز محل مه فرزند زاده میرزا غیاث بک است به عقد شاه جهان درآمد و ملکه مقتدر هند شد تاج محل که امروز یک از بناهای مجلل جهان است و شاید بآن خصوصیت در جهان بی نظیر باشد مقبره همین ممتاز محل ایرانی است در زمان نور جهان و ممتاز که هر دو شیعه بودند.
گروهی از ایران به هند رفتند، و در آنجا خدمات مذهبی انجام دادند. سر سلسله این ملوک یک نفر هندو به نام تیمابهت بود که در عصر سلطان احمد شاه بهمنی به دست مسلمانان اسیر شد. سلطان وی را بسیار باهوش و استعداد یافت و به فرزندش محمد شاه بخشید و همراه او به مکتب فرستاد و در اندک زمانی خط و سواد فارسی آموخت و ملقب به ملک حسن بحری گردید سرانجام با فصیلی که اکنون جای آن نیست به سلطنت رسید و پس از استقرار بر اریکه سلطنت مذهب تشیع را پذیرفت و در ترویج مذهب جعفری بسیار کوشش کرد.
رجال درباری و حکومتی و شخصیتهای مذهبی مملکت نظامشاهیان نیز اکثر ایرانی بودند و امور سیاسی و مذهبی را اداره می کردند.
شاه طاهر همدانی معروف به دکنی در عصر این پادشاهان به هندوستان رهسپار شد شاه طاهر که ابتدا از طرفداران شاه اسماعیل بود بعد با وی مخالفت کرد و نزدیک بود کشته شود، وی به طور مخفیانه وارد هند شد و به دربار نظامشاهیان بسیار معظم و محترم زندگی کرد.
خدمات شاه طاهر در هند بسیار اهمیت دارد علماء زیادی را در موضوعات مختلف اسلامی تربیت کرد و حوزه درسی وی یکی از بزرگترین حوزه های علمی هندوستان بود شاه طاهر بسیار محترم بود و خدمات وی ارزنده، لازم است که درباره این مرد مجاهد کتاب مستقلی نوشته شود. خدمات متقابل فصل فعالیتهای اسلامی ایرانیان.
تاریخ نظامشاهیان نیز مشروح است و خدمات دینی آنان نیز نیازمند به نوشتن یک کتاب قطور است(424).

19- سلاطین بهمنی - هند 748 - 933(425):

حسن کانگو علاء الدین ظفرخان 747 هجری قمری
محمد شاه اول 759 هجری قمری
مجاهد شاه 776 هجری قمری
داود شاه 780 هجری قمری
محمود شاه اول 780 هجری قمری
غیاث الدین 779 هجری قمری
شمس الدین 779 هجری قمری
تاج الدین فروز شاه 800 هجری قمری
احمد شاه اول 825 هجری قمری
علاء الدین احمد شاه ثانی 831 هجری قمری
علاء الدین همایون شاه 865 هجری قمری
محمد شاه ثانی 867 هجری قمری
محمود شاه ثانی 887 هجری قمری
احمد شاه ثالث 924 هجری قمری
علاء الدین شاه 927 هجری قمری
ولی الله شاه 929 هجری قمری
کلیم الله شاه 932 - 933 هجری قمری
غیر از چند طبقه از سلاطین که ذکر شد طبقات دیگری نیز در بنگاله - بهار - گجرات - برار و پنجاب سلطنت کرده اند که برخی سنی مذهب و برخی از دوستان اهل بیت و از مروجین فقه جعفری در شبه قاره هندوستان بوده اند.
و هر کدام در منطقه خود در ترویج اسلام کوشش کرده اند تاریخ اسلامی هندوستان بسیار مشروح است و باید هیئتی در این موضوع کار کنند.
خوشبختانه کتابخانه های هند و پاکستان بسیار غنی است و منابع و مأخذ این کار فراوان است(426).

20- سلسله حکومت شیعه در هندوستان: