فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

آراء الشیعه الامامیة فی الغلاة:

علاوه بر آنکه فقهاء شعی امروز ایدیهم الله در رسائل عملیه، و فقهاء متقدم در کتب مبسوط فقهی غلاة را از صف مسلمین جدا دانسته و احکام خاص ایشان را از ضلالت عقیدت و نجاست بدن - بیان داشته اند.
جهت دفع و رفع سوء ظن، از ساحت مقدس شیعه اثنی عشری، علماء شیعه در هر زمان جهت دیگران، کتب خاصی نیز در این باره نشر داده اند، همین چند سال قبل بود، که مرحوم آیة الله حاج میرزا خلیل کمره ای / ره - صاحب کتب بسیار و مفید اسلامی کاب مستقل طی 228 صحفه بزبان عربی در این موضوع نوشت و نشر داد، بنام آراء ائمه لشیعه الامامیه فی الغلاه چاپ حیدری تهران کتاب بتاریخ 16 / ج 1 / 1392 قمری در تهران نوشته شده است.
در طی این کتاب آراء و عقاید ائمه هداه مهدیین علیه السلام راجع بغلاه آمده است با روایات بسیار از آل عصمت علیه السلام و نظر شیعه از قدیم و جدید را بیان داشته تا بر همه شود که ما غالی نیستیم....
کتاب از طرف فقیهی، از فقهاء شیعه که در مرز کفر و الحاد شیوعی بسر میبرد، به فقهاء ارض نبوت... و به سرپرست مملکت حجاز و حراس حرمین شریفین تو بهر کسیکه بتوحید کلمه و کلمه توحید عنایتی دارد، خود مؤلف با دست خود اهداء کرد...
آیا هیچ فایدتی داشت(248)...؟

50- شیعه می پرسد:

مجاوران حرم امن خدا علاوه بر اسبابظاهری با تکیه بر ایمان مردم مسلمان جهان در امن و امان بسر می برند و به غیر خود هر که و هر که و هر چه را مشرک مخوانند و بر خلاف نص صریح قرآن کریم مسلمانان اهل قبله و نماز را کافر و مشرک خطاب میکنند(249).
پس چرا؟ فریاد شهادتین - تلاوت قرآن - نماز و حضور در حج - و تشریف بحرمین شریفین را، دلیل ایمان نمیدانند - سند کتبی و کتاب بشما میدهیم که مسلمانیم نه غالی، اهل قرآنیم نه مشرک نمی پذیرند...
بجرم بوسیدن ضریح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر سر ما میزنند... که مشرک نشویم و بسیاری از اینان در اروپا و ا مریکا دست هر زن روسپی را میبوسند آستان هر یهودی و صهیونیست را میبوسند، و جام شراب زنان و مخنثان را می بوسند چگونه است که اینان بهیچ وجه مشرک نمی شوند و فقط شیعه آل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اگر ضریح رسول خدا را بوسیدند مشرک میشوند(250)؟
خداوندا! آخر این چه گونه عداوت است که با رسول و آل اطهار اوست و تمام نمیشود...؟

14- شیعه و عرفان