فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

بی خبری این بیچارگان:

را تماشا کنید: نمیدانند که در قرن سوم هجرت ابو محمد حسین بن موسی نوبختی ایرانی کتاب فرق الشیعه را نوشته است و در این کتاب مذاهب و فرقه ها و علل اختلاف ایشان را و شیعیان مستقیم را از غیر مستقیم در یکهزار و یکصد و اندی سال قبل شناسانیده است و کتاب موجود است با تصحیح و تحشیه علامه بزرگوار سید محمد صادق بحر العلوم مدظله / نجف اشرف / چاپ و نشر یافته است.
این گونه مردم بی خبر خود پسند، نه خدا پسند گویند: شیعه را صفویه بوجود آورده است....

لهذا دشمن امام المتقین علیه السلام: با تکیه بر قول چنین خاورشناسان:

ازین خوشحال اسست که هوار فرنگی در نسبت نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام شک دارد. فجر الاسلام / چاپ 4 / 184.

28- شیعه می پرسد؟

آیا در هر چه هوارهای فرنگی از شرقی و غربی، شک کنند، آیا شما هم شک می کنید یا نه؟ و نظر اینان را بر خود سرمشقی لازم الاتباع میدانید یا خیر؟ اگر نمیدانید که نهج البلاغة از امیر کلام علیه السلام است و اگر شک اینان را قبول دارید بدانید که هوار فرنگی در دین مقدس اسلام نیز شک دارد: در نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شک دارد:
در صحاح سته شک دارد:
هوار فرنگی شعر امیة بن ابی الصلت را از مصادر قرآن میداند... آیا دشمنان شیعه همه دروغهای خاورشناسان را میپذیرند...؟ یا فقط هر آنچه بر علیه شیعه است قبول دارند؟