فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

اعتراف دیگران درباره مقام علمی شیعه:

قزوینی در آثار البلاد ضمن بیان وضع کاشان و قریه ماه آباد که بنزدیک کاشان بوده است گوید:
اهل این آبادی شیعه امامی هستند، استاد فاضل بارع حسن بن علی بن احمد ملقب به افضل مهابادی به این قریه منسوب است که در علم مقامی بلند داشت و در زمان خود عدیم النظیر بود.
و از اطراف برای طلب دانش بنزدش می آمدند و بنزدش همیشه حلقه ای از ادبا بود، لطافت طبع، و ذکآء وافر داشت و شعر را بخوبی میسرود و شاگردان خود را بتحصیل علم و تحقیر مال، توصیه مینمود نمونه ای از اشعار وی:

یا ساعاً و طلاب المال همته - انی اراک ضعیف العقل والدین
علیک بالعلم لا تطلب به بدلاً - وأعلم بانک فیه غیر مغبون...
العلم یجدی، و یبقی للفتی ابداً - و المال یفنی و، ان اجدی الی حین
هذا کعز و ذا ذل لصاحبه - ماذا من البعد، بین العز و الهون(113)

وصف شیعه در مدائن:

و همو ضمن بیان وضع قریه مدائن نوشته شهرکی است، در جانب غربی دجله، اهل این آبادی، کشاورزند و شیعه امامی و از عادات ایشانست که زنانشان در روز هیچ خارج نمیشوند.
و در این آبادی مشهد و مزاری است بلند بنیان از آن یک علوی، و در جانب شرقی آن مشهد سلمان فارسی است: که بر اثر جنگ عراق علیه ایران از این مزار امروز خبری نیست... که آیا آباد است یا خراب...؟

تاریخ حکومت و جهانداری شیعه:

خاندان آل بویه یا دیالمه که از / 320 تا 447 بر ایران و قسمتی از عراق حکم فرمائی کردند بوسیله شخصی، بنام علی که در سال 318 بفرمانداری کرج برگزیده شده بود، مستقر گردید.
علی و برادرانش حسن - احمد ایالات مرکزی ایران را فتح کردند، و با تدبیر و اتحادی که داشتند، سرحد فتوحات خود را هر روزه توسعه دادند، و بالاخره در سال 334 بغداد پایتخت خلفای عباسی را تسخیر کردند.
خلیفه وقت المکتفی - بالله، بناچار حکومت فاتحین را قبول کرد و سه برادر را عماد الدولة - رکن الدولة - و معز الدولة لقب داد و آنان را مقام امیر الامرائی بخشید.