فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

سزاوار توجه:

و از آنچه که میسزد بدان تمسک نمود: در این بحث قول مشهور بین علمآء اسلام است که بین دو قولند:
اول - امامت بسته به راءی مردم، و انتخاب و اختیار مردم است.
دوم - امامت بسته به تعیین خدای عزیز جبار است.
بطلان قول اول واضح است(63). پس.....

شیعه اثنی عشری گویند:

امامیه رضی الله عنهم حصر کنند، طریق انعقاد امامت را در نص خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم یا نص امام سابق برای لاحق به ادله بسیار:
1- چون عصمت - و علم بالله و صفات خدا - و علم به ملائکه خدا - و کتب خدائی و رسولان خدا - و روز قیامت - و مواقف قیامت بر سبیل تأیید شرط است در امام.
و همه اینها از امور خفیه است و کسی بر اینها اطلاعی ندارد مگر خداوند مشرف بر ضمایر، و محیط بر سرایر، و برگزیدگان به وحی و الهام پس امامت بغیر نص منعقد نمی شود.
2- حسن سیرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که از پدر مهربان نیز مهربان تر بود، ابا دارد از اینکه، چنین امر عمده را واگذارد، و تنصیص نفرموده باشد و حال آنکه امور جزئیه را ارشاد فرموده حتی آداب تخلی، و خوراک و خواب، و حدیث مشهور بین فریقین، که در مرض موت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواست نص اول را تأکید فرماید و فرمود:
ایتونی بداوة و بیاض اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعدی فقال عمر دعوا الرجال(64) -
3- امامت مانند نبوت لطف است و لطف بر خدا، واجب است.
و عجب است از معتزله از اهل سنت، و از طایفه عدلیه ایشان که قائلند به وجوب لطف علی الله، و بوجوب و مقربات عباد الی الله و این از اصول و قواعد ایشان است.
و چون به فرع شامخ امامت می رسند، که مسئله نصب امام است ساقط شده، و نصب امام بر امت واجب می دانند... فنکصوا علی الاعقاب و رجعوا الی القهقری(65).

عصمت امام از نظر عقل

علامه طباطبائی / ره - در تفسیر المیزان ذیل آیات 124 - از سوره دوم و اذابتلی ربه بکلمات - تا انی جاعلک للناس اماماً بحثی عالی درباره امامت دارند، که اهل علم و حوصله و انصاف را بدان دعوت میکنیم، در ضمن آن فرموده اند از یکی از اساتید ما از کیفیت دلالت آیه بر لزوم عصمت امام سئوال شد ایشان