فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

بحث مختصری:

از عقیدت شیعیان آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم بقرآن کریم تقدیم میشود: آنانکه بائمه اثنی عشر علیه السلام قائلند، و چهارده معصوم علیه السلام را فقط پیشوایان خود در دنیا و شفعآء خویش در آخرت میدانند.

شیعه امامی اثنی عشری اصولی:

اعتقاد دارد که: قرآن کریم موجود، در دست همه مسلمین جهان که دارای سی جزو، و یکصد و چهارده سوره است. و آغازش بسم الله و فاتحة الکتاب و پایانش قل اعوذ برب الناس است وحی خدا، و کلام خداوند، و کتاب خداست: که آفریدگار بر بنده خود رسول خاتم، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرموده است: و این قرآن موجود همان قرآن زمان رسول خدا است نه بیش و نه کم.
بدلیل ذیل:
1- خداوند فرموده است: همانا ما قرآن را نازل کرده ایم و همانا ما البته آنرا نگه میداریم(46).
2- خداوند فرموده است: باطل کننده ای از مقابل و عقب قرآن نخواهد آمد(47).
3- شیعه وعده خدا را حق میداند که خداوند خلف وعده نخواهد کرد(48).
4- حوادث آینده از خوب و بد را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند، و فریقین در کتب حدیث و سیره بنام اخبار ملاحم نوشته اند. اما درباره تغییر و تحریف، تقلیل و تکثیر آیات قرآن هیچ سخنی نفرموده اند، بلکه عکس آن را فرموده اند. که همین قرآن به همراهی عترتم بر سر حوض کوثر بر آن وارد خواهند شد(49).
در صورتیکه وقایع جزئی را فرموده انند، آری درباره عمل نکردن بقرآن و غفلت امت از معانی آن، احادیث هست.
5- امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام پس از رسول اکرم در دوران امامت و چند سال روزگار خلافت، همه گونه سخن فرموده اند اما هیچ کس سخنی درباره تغییر، و تصرف در قرآن کریم، از حضرتش نشنیده است بلکه در تدوین قرآن، بصورت فعلی جزو شاهدان و مصدقین هم بوده اند.
6- حضرت صدیقه طاهره فاطمة زهرا علیه السلام در خطبه غرای اعجازآمیز خود، در مسجد مدینه، همه سخنها را فرموده اند در عدم توجه بمعنی قرآن، و عدم اعتنای بقرآن، در مورد ارث - نحله - مودت اقربای رسول - خلافت سخن را بحد کمال، مام فرموده اند، اما در مورد تحریف و تغییر قرآن کریم، سخنی نگفته اند. در صورتیکه آنروز بس واضح و بی پروا سخن را بهمه مسلمین تمام فرموده اند.
7- امام حسن مجتبی علیه السلام سبط اکبر رسول خدا، قرآن موجود را قرائت میکرده اند، و هیچگاه سخنی درباره تحریف و تغییر قرآن بهیچ صورتی نفرموده اند، در صورتیکه مناظرات و بحثهائی در موارد مختلف از آن حضرت نقل و یادداشت، شده است.
8- تصدیق امام حسین علیه السلام سرور شهیدان راه خدا، و سید و سالار مردان راه حق اگر تصور شود در دوره عمر خود، ملاحظه ای داشته اند، در روز عاشورا، و صحنه جانسوز کربلا، ترس و ملاحظه ای متصور نیست سخنان، و خطبه های حضرتش در شب و روز عاشورا، موجود است و حاوی همه گونه مواعظ و نصایح تذکارها و حتی ملامت هت بر آن مردم هست، اما این نسبت را نداده اند که شما در قرآن تصرف کرده اید بلکه فرموده اند ار قرآن، و معنی و مراد آن، غفلت کرده اید، و خود آن حضرت، در طول عمر خود همین قرآن را تلاوت میکرده اند.
9- تدیق همین قرآن از طرف امام زین العابدین علیه السلام و سایر ائمه معصومین علیه السلام تا امام زمان عج و قرائت و تلاوت همین قرآن از طرف ائمه هداة مهدیین علیه السلام بنا بر اقوال متواتر و مشهور بدون هیچ شک و ریب است، و کردار و گفتار ائمه معصومین بر شیعه حجت است جای بحثی نیست و باید بر سایر مسلمانان نیز حجت باشد: که گرچه این سروران را معصوم ندانند، اما از ائمه اربعه خودشان برتر می دانند.

عقلاً:

10- اضافه کردن بر قرآن کریم، هیچ ممکن نیست، بدلیل آنکه سیاق قرآن معجزه است و قابل تقلید نیست و اگر ممکن بود دشمنان قرآن تا بحال، یکسوره، نه یکصد و چهارده سوره، مانند سوره ای از قرآن آورده بودند، تا حدی قرآن را باطل سازد. انجیل را بربانهای مختلف ترجمه کرده اند، حتی به لهجه های گوناگون، آیا ترجمه تمام انجیل به زبان و لهجه های نختلف، سخت تر است...؟ یا آوردن سوره ای مقابل قرآن باندازه سوره کوثر در یک سطر...؟
کدام راه کوتاه تر است؟ چرا آن کارهای سنگین و بزرگ را کرده اند این یک سطر را نیاورده اند...؟ چون این ممکن نیست، و دعوت و تحدی قرآن همچنین استوار است: فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدائکم من دون الله اگر شک دارید که این قرآن از جانب خداوند و کلام خداست فقط یک سوره مانند سوره های قرآن بیاورید: که این عمل تا بحال انجام نشده برای دشمن نه ممکن سوره های قرآن بیاورید: که این عمل تا بحال انجام نشده برای دشمن نه ممکن است و نه مفید، حذف و کم کردن از قرآن ممکن نیست از این جهت که نسخه های بیشمار قرآن را هیچ کس نمیتواند جمع کند، و علاوه عده بسسیاری، از مسلمین در همه جا، و همه زمانها.
تمام قرآن را حفظ داشته، و دارند، این دزدی بر ملا شده و میشود.نقص قرآن هم برای دشمنان کاری انجام نمی دهند، کتاب ناقص در دنیا فراوان است: آیا برای کسی فایده ای دارند...؟ باقی می ماند خطر تقطیع یعنی اول آیه ای را به آخر آیه دیگری متصل کردن و نشر دادن جهت اغراض خاصی از این کار هم دشمنان طرفی نبسته اند، و نمی بندند بدلیل حفظ قرآن از طرف خداوند، که وعده حفظ از خدای قرآن است و مواردی که امتحان شده، این دزدی و خیانت بر ملاگشته است و عاملان رسوای دنیا و آخرت شده اند و خواهند شد.