فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

خواننده محترم

نظر به حسن عقیدت و دقت نظر و انصاب شما، و اعتقادی که به مقدسات دین مبین اسلام دارید.
به سابقه ارادت و مودتی که نسبت به خاندان عصمت و طهارت داشته کتاب شیعه می پرسد به شما معرفی می شود.
در این کتاب، مبانی اعتقادی شیعه به زبان ساده و روان، در عین حال محکم و مسنتند به کتاب و سنت بر میزان علم و عقل سلیم عرضه شد تا اندکی از مقام والای ائمه طاهرین علیه السلام روشن شود.
تا مذهب حق اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بشناسیم.
تا علت و تاریخ پیدایش، و اسباب بقای شیعه بر همه روشن شود.
تا ستم های گذشته را که بر شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفته است اندکی بسنجیم.
تا شمه ای از فرهنگ عالی و معارف ریشه دار شیعه شناخته شود.
تا اندکی از وضع شیعه را در جهان امروز هم ببینیم.
تا نمونه ای از زحمات دانشمندان عالیقدر سابق و لاحق شیعه را که در راه مذهب اهل بیت علیه السلام کشیده اند ببینند.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی عباده الذین اصطفی.
پس از شکر و سپاس حضرت حق متعال، جلت عظمته که توفیق اتمام و و نشر جلد سوم شیعه می پرسد را نیز عطا فرمود.

تذکر چند نکته برای خوانندگان محترم لازم است:

بر نگارنده ناتوان این سطور با تجربه طول عمر سخن گفتن، در مجالس دینی، و مذهبی روشن است، که گفتار وقتی به دل می نشیند که دارای شرایطی باشد: از آن جمله
1- شنونده سخن را خوب درک کند، و برای درک خوب لازم است به مخاطب از شنونده و خواننده بهای لازم داده شود. از اینجا دانسته می شود که چرا بسیاری از آیات قرآن با سئوال و استفهام حقیقت ها را بیان کرده است... لهذا:
در سه مجلد کتاب شیعه می پرسد از روش قرآن کریم پیروی شده است تا چه حد توفیق، یار ما گشته خود نمیدانیم.
در این کتاب ما از خواننده پرسیدیم اگر شما قاضی باشید، با این حقایق و واقعیات موجود چگونه قضاوت می کنید؟

جلد اول شیعه می پرسد:

مباحث اولیه امامت، خلافت، ولایت را از دید عقل، و ادله قرآن، و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاوی است از مآخذ مقبول الطرفین در قالب یکصد و ده سؤال که پشتوانه عقلی داشته باشد.