با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

تقدیم به جان برکفان ولایت فقیه و مقام معظم رهبری هشداری به فتنه گران:

ولایت را چرا باور ندارید - چرا شور علی بر سر ندارید
چرا بر معرض باطل نشستید - نمک خورده نمکدان را شکستید
چرا دستان فتنه مشت کردید - به رهبر بر شهیدان پشت کردید
چرا کردید وحدت را فراموش - امام و عشق ملت را فراموش
برای چند روزی پول و قدرت - چرا کردید دوری از ولایت
به خود مسدود راه چاره کردید - دل ما بود آنجا پاره کردید
کجا مردان با غیرت گذارند - خس و خاری دوباره سر برآرند
پیام ملت دلداده ما - رئیس دولت آزاده ما
پیام پاسداران ولایت - پیام هر بسیجی با شهامت
پیام منبر و محراب همراه - پیام شاعر و مداح آگاه
بود این تا نفس در سینه داریم - که ما سید علی را جان نثاریم
تمام عشق ما بعد از خمینی - تویی ای رهبر پاک حسینی
فدای قلب خون و مهربانت - خدا نابود سازد دشمنانت
خیانت پیشه گان با هم نشستند - دل نازکتر از گل را شکستند
تو هم مظلوم مثل حیدرستی - تو هم غمدیده همچون مادرستی
قسم بر مرقدی که بی اثر ماند - به جان مادری که پشت درماند
به آن لحظه که شد در کوچه تنها - به آن خانه نشینی های مولا
به آن گلزار را آتش کشیدن - زشاخه با لگد گل غنچه چیدن
به آن افتادن و چون گل خمیدن - صدای ناله طفلان شنیدن
نخواهد دید دشمن ما بپاشیم - تو تنها باشی و ما زنده باشیم
به فرمان تو آماده نشینیم - که رسوایی دشمن را ببینیم
اگر روزی کنی یکدم اشاره - همانانی که کردند عکس پاره
چنان چون خار زیر پا گذاریم - که داند خصم نسل ذولفقاریم
این سروده به زبان روان و همه فهم ساخته شد تا برای مداحان عزیزی که میخواهند در مجالس بخوانند قابل استفاده باشد.
التماس دعا- عباس دلجو
23/9/88