با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

پیام رهبری:

این پیام دلنشین رهبریست - دشمن ما در نبرد دیگریست
سم تبلیغات دشمن کاری است - ای برادر دارویش بیداری است
محو ارزشها شعار دشمن است - رخنه در اندیشه کار دشمن است
حمله بر افکار ملت می کنند - نوجوان را بی هویت می کنند
باز گردید ای تکاورهای جنگ - ای شجاعان ای دلاورهای جنگ
جبهه فرهنگ را احیا کنید - خدعه و نیرنگ را رسوا کنید
رنگ سبز مخملی بس نابجاست - این همان قرآن روی نیزه هاست
ما بسیجی با ولایت زنده ایم - زنده ایم و تا ابد رزمنده ایم
(حسن لطفی)

فتنه سبز:

اجابت کن ولی مسلمین را - همان نور خدایی در زمین را
اجابت کن که دین در فتنه گیر است - زعیم مسلمین ما را امیر است
بیا برخیز و دین را یاوری کن - حمایت از مقام رهبری کن
ریاکاری به اوج خود رسیده - که موج سبز در کشور دمیده
همان سبزی که بدتر از سیاهی است - کارشان اینک تباهی است
(سید مسلم خادمی)

رمز قیام:

گوید حسین آزاده باش تا پیرو قرآن شوی - تا دشمن ظالم شوی تا یار مظلومان شوی
دلبر اهل معنی حسین است - مرد مردانگی ها حسین است
گوید حسین در راه حق از جان و سر باید گذشت - در موج خون باید نشست بی بال و پر باید گذشت
آن ها که از حسین دل بریدند - پیروان مرام یزیدند
گوید حسین عدل و شرف آیین مردان خداست - هیهات منا الذله این رمز قیام کربلاست
حق پرستان کم و باطل بسیار - الموت خیر من رکوب العار
گوید حسین سرها اگر بر نیزه بالا رود - بهتر که احکام خدا روزی به زیر پا رود
آه مظلوم، می تواند - عهد ظالمان به پایان رساند
(جعفر رسول زاده (آشفته))