با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

ولایت مداری:

سر می دهیم و از درتان پر نمی زنیم - موجیم و سربه ساحل دیگر نمی زنیم
زهرا لباس مشکی تان را بریده است - رنگی دگر به هدیه مادر نمی زنیم
این روضه ها شکوه ولایت مداری است - ما دم زغیر تا دم آخر نمی زنیم
جایی که امر نائبتان فرض جان ماست - ما دست رد به تیغه ی خنجر نمی زنیم
فصل بصیرت است، به جز با لوای او - حتی قدم به عرصه ی محشر نمی زنیم
ما را فقط به پای ولایت نوشته اند - ما سینه پای بیرق دیگر نمی زنیم
(حسن لطفی )

پیام رهبری:

این پیام دلنشین رهبریست - دشمن ما در نبرد دیگریست
سم تبلیغات دشمن کاری است - ای برادر دارویش بیداری است
محو ارزشها شعار دشمن است - رخنه در اندیشه کار دشمن است
حمله بر افکار ملت می کنند - نوجوان را بی هویت می کنند
باز گردید ای تکاورهای جنگ - ای شجاعان ای دلاورهای جنگ
جبهه فرهنگ را احیا کنید - خدعه و نیرنگ را رسوا کنید
رنگ سبز مخملی بس نابجاست - این همان قرآن روی نیزه هاست
ما بسیجی با ولایت زنده ایم - زنده ایم و تا ابد رزمنده ایم
(حسن لطفی)

فتنه سبز:

اجابت کن ولی مسلمین را - همان نور خدایی در زمین را
اجابت کن که دین در فتنه گیر است - زعیم مسلمین ما را امیر است
بیا برخیز و دین را یاوری کن - حمایت از مقام رهبری کن
ریاکاری به اوج خود رسیده - که موج سبز در کشور دمیده
همان سبزی که بدتر از سیاهی است - کارشان اینک تباهی است
(سید مسلم خادمی)