با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

موریانه ها:

با داغ آشکار، زبیداد بی شمار - در ذهن باغ، زخم تبر، مانده یادگار
هر شاخه ای جدا شود آنجا زپیکری - جوش جوانه سر زند از جای دیگری
در باغ اگر زجور تبر، خاری افتد - زخمی که موریانه زند، کاری افتد
ای نخل سایه گستر پر بار انقلاب - ای در هجوم خصم خدا یار انقلاب
زخم تبر بجان تو هر چند نارواست - اما هراس ما همه از موریانه هاست
(محمد جواد همت)

امام حسین (علیه السلام):

داغت اگر نبود دو عالم نداشتیم - چیزی نداشتیم اگر این غم نداشتیم
امشب برای مادرمان هم دعا کنیم - بی شیر او دو چشمه ی زمزم نداشتیم
امسال هم لباس عزا را گرفت و گفت - ما دلخوشی به غیر محرم نداشتیم
هر کس که گریه کرد مسیحای عشق شد - عیسی نفس به روضه تان کم نداشتیم
ما را بگو کدام شب از گریه جان دهیم - ما غیر اشک خویش که مرهم نداشتیم
ما را صدا زدند که اینجا به سر زنیم - زهرا نبود حلقه ی ماتم نداشتیم
(حسن لطفی )

خانه زاد روضه:

شکر خدا که زندگی ام نذر روضه هاست - شکر خدا که روزی ام از سفره ی شماست
شکر خدا که پای شما سینه می زنم - شکر خدا که درد مرا نامتان دواست
عمری نفس زدم به هوای نگاهتان - عمری سرم به سایه ی این بیرق عزاست
قلبم به بزم هر شبتان خوگرفته است - چشمم به خاک خانه تان خوب آشناست
بر روی سنگ قبر اینگونه حک کنید - این خانه زاد و روضه و مجنون کربلاست
روزی اشک چشم مرا مرحمت کنید - روزی دیده ای که نظر کرده ی شماست
دل را به بال شال عزا بسته ام مگر - یک شب ببینمش که روی گنبد طلاست
(حسن لطفی)