با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

شتر فتنه:

این شتر سرخ موی فتنه گران است - محمل سبزی زفتنه بسته بر آن است
آن که در این محمل است کیست؟ حمیرا - در هوس جنگ با امام زمان است
دولت دیروز گشته دشمن امروز - کینه ی پنهان که داشت حال عیان است
دعوی خونخواهی از خلیفه مقتول - بازی مردم فریب خار و خسان است
آن که به قتل بتول شادترین بود - حال به قتل خلیفه لابه کنان است
آن که به سوگ رسول مویه نکردی - بر جمل انتقام موی کنان است
بر علم فتنه کرده پیرهنی را - در پی اغوا گری کور و کران است
کشتن زهراش بس نبود که این بار - بسته کمر بهر قتل شوهر آن است
دست خدا کو که پی کند دم تیغش - این شتر سرخ مو که در هیجان است
دور فلک بین که باز جانب حیدر - جیش حمیرائیان فتنه روان است
پیرهن سرخ فتنه مخمل سبزی است - کافت ایرانیان زپیر و جوان است
حرف دو پهلو زنند و تیر سه پهلو - خود هدف این گروه سست گمان است
شاعر حیدر بخوان سرود ولایی - شعر تو آتش به جان بد گهران است
تا بشناسد خلق حق ز اباطیل - نغمه بزن ای بلال وقت اذان است
(مرتضی جام آبادی (یتیم))

بسم رب الاعلی:

کاری به دین داری؟ نه آقا، حیف آقا! - از بس که بیکاری؟ نه آقا، حیف آقا!
تو دکتری؟ پیراپزشکی؟ یا فضولی؟؟ - قصد شفا داری؟ نه آقا، حیف آقا!
وقتی نمک خوردی نمکدان را شکستی - گفتند بیماری... نه آقا، حیف آقا!
تو فکر کردی ما نمیدانیم، ابله؟ - از قبله بیزاری،، نه آقا، حیف آقا
نه، اتفاقا باقداست کار داری - -تو از نژاد فتنه و آشوبکاری
ای چهره های مضحک و از هم دریده - ای باخبر از اصل دین و دین بریده
از بس که نان مفت خورده هار گشتید؟ - یا عقل و هوش از مغزهایتان پریده؟
ما اهل صبریم و بجا، محکمتر از کوه - اما زنسل ذوالفقار آبدیده
آئین پیغمبر جدا از رنگ بازیست - نور است رنگی را که خالق آفریده
حرفم خلاصه، راه توبه باز، باز است - اصلا غلط کردم دوای هر نیاز است
(علیرضا کبیری)

موریانه ها:

با داغ آشکار، زبیداد بی شمار - در ذهن باغ، زخم تبر، مانده یادگار
هر شاخه ای جدا شود آنجا زپیکری - جوش جوانه سر زند از جای دیگری
در باغ اگر زجور تبر، خاری افتد - زخمی که موریانه زند، کاری افتد
ای نخل سایه گستر پر بار انقلاب - ای در هجوم خصم خدا یار انقلاب
زخم تبر بجان تو هر چند نارواست - اما هراس ما همه از موریانه هاست
(محمد جواد همت)