با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

تقدیم به بسیجیان جان بر کف

سی سال عشق و اقتدار و استقامت - سی سال راه نور در خط امامت
سی سال سوز و شور و ایثار حسینی - سی سال در کام حوادث با خمینی
حق گفتن و سر باختن دین بسیج است - این 4 مصرع وصف آئین بسیج است
روزی که دست فتنه بیرون ز آستین شد - از سوی دشمن حمله بر قرآن و دین شد
دیدیم در سی سال حفظ دین بود دین - با یک تهاجم خصم را بردیم از بین
ما تربیت گشتیم با رزم و شهادت - کردیم بر سجاده های خون عبادت
دشمن چو دید ایثار و عشق و جنگ ما را - بگرفت با خشمش هدف فرهنگ ما را
با غرش فریاد ثارالهی ما - نابود شد در عرصه آگاهی ما
با پتک ایمان پشت دشمن را شکستیم - عهدی کز اول با خدا بستیم، بستیم
تکلیف ما فریاد ظالم سوزی ماست - لطف الهی وعده پیروزی ماست
پیوند ما از روز اول با امامت است - بی عشق رهبر این ارادت ناتمام است
این است فریاد جوانان حسینی - دنیا بدان سید علی یعنی خمینی
آزادمردان جهان را مقتدا اوست - سر تا قدم آئینه روح خدا اوست
ما پیشتاز سر فراز عدل و دادیم - در مکتب سازندگی یار جهادیم
ما عدل را با دادخواهی زنده کردیم - ما قسط را بار دگر پاینده کردیم
دشمن به حیرت آمد از جانبازی ما - راه شهیدان است در خودسازی ما
تا هست بلبل را کنار گل چکامه - راه شهیدان همچنان دارد ادامه
دشمن بخواند موبه مو منشور ما را - هرگز نشاید محو کردن نور ما را
باشد به نص وعده صدق خدایی - هم فتح ما و هم شکست او نهایی
پشت سر ما تا دعای رهبر ماست - دست خداوند توانا بر سر ماست
غلامرضا سازگار میثم

مثنوی محرم ولایت

ای حسینی صفتان گوش کنید - شهد غم از سخنم نوش کنید
سخن از مرثیه غم دارم - حرفهایی ز محرم دارم
تا همه محرم رازش گردیم - نغمه پرداز نیازش گردیم
آن نیازی که به ما نور دهد - خلوت دل شود و شور دهد
شور عشقی که محرم دارد - این نیازی است که عالم دارد
این پیامی است ز خون شهدا - به تو و من به همه خلق خدا
نکند واقعه ی عاشورا - باز تکرار شود بین شما
نکند کوفه ی دیگر باشد - نکند غربت حیدر باشد
نکند حیله کند حیله گری - چون معاویه بیاید دگری....
واقعه باز به تکرار رسد - ذره ای ظلم به دلدار رسد
ریشه ی فتنه نخشکیده هنوز - نقشه ی دشمن دین است به روز
گوش بر امر ولایت باید - دفع فتنه به بصیرت باید
فتنه را کور به تدبیر کنیم - نغمه ها را همه تکبیر کنیم
خط ما خط حسینی ست فقط - حرف ما حرف خمینی ست فقط
نگذارید ببیند آسیب - این ولایت که ز حق گشت نصیب
این ولایت که امانت ز ولی ست - خط سبز علوی خاص علی ست
هر کسی گشت امین هدفش - شد کفن پوش و بود جان بر کفش

حاج غلامرضا فلاح امین

مظهر عزت

محور وحدت ولایت هست و بس - مظهر عزت ولایت هست و بس
وحدت و عزت نیاز امت است - سنگر امت ولایت هست و بس
حاج رضا فلاح امین
آماج فتنه ها شده اکنون نظام دین - نفرین به جان فتنه گران و منافقین
بر آیه کتاب الهی نظاره کن - الفتنه اشد من القتل را ببین
الا راه پویان راه امام - ز خون شهیدان رسد این پیام
بیایید مردانه همت کنید - دفاع از حریم ولایت کنید
که دستان بیگانگان زبون - شد از آستین اجانب برون
کنون طرح دیگر بر انداختند - در این برهه قامت بر افروختند
در فتنه بار دگر باز شد - دغل کاری دشمن آغاز شد
به آیین امت جسارت شده - ز روح خدا هتک حرمت شده
امامی که ما را به عزت رساند - وطن را به اوج سعادت رساند
امامی که از جدش الحام داشت - به قلبش طپش بهر اسلام داشت
حرام است بر او اهانت شود - حرام است هتک ولایت شود
بگویید با دشمنان نظام - زهی فکر باطل زهی فکر خام
خداحافظ ملت و کشور است - بر ایران امام زمان یاور است
بود مهدی آن آیت هاشمی - نگهبان این کشور فاطمی
بیایید با خویش عهدی کنیم - در این عصر یاری ز مهدی کنیم
به جز آن امام مسیحا نفس - نجوییم امداد از هیچ کس
بیاییم در سایه رحمتش - توسل بجوییم بر حضرتش
حاج محمد نعیمی