با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

بسمه تعالی

همایش شاعران آئینی در تاریخ آذر ماه 1388 با حضور تعدادی از اساتید و شاعران جوان برگزار شد.
فتنه و لزوم مقابله فرهنگی با فتنه انگیزان موضوع این همایش بود که شاعران با آثار تولیدی خود در این زمینه به شعر خوانی پرداختند.
جزوه حاظر تعدای از آثار ارائه شده در آن همایش است که جهت بهره برداری و استفاده در مجالس ماه محرم برای ذاکرین اهل بیت علیهم السلام تکثیر شده است. باشد تا با انتقال مفاهیم ارزشی این اشعار نقش خود را در آگاه سازی هر چه بیشتر جامعه به خوبی عمل کرده باشیم.
هیئت رزمندگان اسلام و
سازمان بسیج مداحان و هیات های مذهبی بسیج مستضعفین

سرنوشت فتنه گران

اسلام ناب راه شهیدان کربلاست - راه حسین راه علی راه انبیاست
هر روز روز جنگ حسین است با یزید - هر لحظه از گذشت زمان امتحان است
ای پیرو و طریق ولایت به هوش باش - خط یزید و خط ولایت زهم جداست
هر روز گوشه ای صف صفین می شود - تا امتحان شود چه کسی یار مرتضاست
یکدسته خود ز خون معاویه می خورند - یک قوم را علی ولی الله مقتداست
ما از علی جدا نشدیم و نمی شویم - میزان حق علی است علی نفس مصطفاست
ای لشکر معاویه های زمان به دور - ختط شما همیشه خطا بوده و خطاست
ای نهروانیان ز چه با هم یکی شدید - فردا به ذوالفقار علی فرقتان دوتاست
این رشته های سبز که بر خویش بسته اند - قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست
نامردی معاویه با خونتان عجین - تکرار عمر و عاص همین فتنه شماست
ایمانتان درهم و دینار اجنبی - دین شما دلار اروپا و امرکاست
گیرم که با علی زمان داشتید جنگ - آتش زدن به هستی مردم کجا رواست
دیدید همچو مورچه گشتید پایمال - دیدید این محیط پر از لشکر خداست
بیهوده مثل موج نکوبید سر به سنگ - کاین امت مقام چون کوه پابه جاست
این ملت بزرگ شما را نخواستند - رایی که داده اند به غیر شما گواست
نامردها برای فرار از وطن همه - گر زن شوید مثل بنی صدرها رواست
آتش زدن به بیت خدا با شعار سبز - شرم از خدا کنید خدا را حیا کجاست
ما لب به ناسزا نگشودیم هیچگاه - هر چند تا ابد به شما ناسزا سزاست
با این همه به دامن ملت شوید باز - کاین ملت بزرگ کریم است و پارساست
چون حر کنید سوی حسین زمانه رو - تا بین خلق یکسره قامت کنید راست
پای جای پای حر بگذارید و حر شوید - میثم پی هدایتتان بر لبش دعاست
غلامرضا سازگار میثم

تقدیم به بسیجیان جان بر کف

سی سال عشق و اقتدار و استقامت - سی سال راه نور در خط امامت
سی سال سوز و شور و ایثار حسینی - سی سال در کام حوادث با خمینی
حق گفتن و سر باختن دین بسیج است - این 4 مصرع وصف آئین بسیج است
روزی که دست فتنه بیرون ز آستین شد - از سوی دشمن حمله بر قرآن و دین شد
دیدیم در سی سال حفظ دین بود دین - با یک تهاجم خصم را بردیم از بین
ما تربیت گشتیم با رزم و شهادت - کردیم بر سجاده های خون عبادت
دشمن چو دید ایثار و عشق و جنگ ما را - بگرفت با خشمش هدف فرهنگ ما را
با غرش فریاد ثارالهی ما - نابود شد در عرصه آگاهی ما
با پتک ایمان پشت دشمن را شکستیم - عهدی کز اول با خدا بستیم، بستیم
تکلیف ما فریاد ظالم سوزی ماست - لطف الهی وعده پیروزی ماست
پیوند ما از روز اول با امامت است - بی عشق رهبر این ارادت ناتمام است
این است فریاد جوانان حسینی - دنیا بدان سید علی یعنی خمینی
آزادمردان جهان را مقتدا اوست - سر تا قدم آئینه روح خدا اوست
ما پیشتاز سر فراز عدل و دادیم - در مکتب سازندگی یار جهادیم
ما عدل را با دادخواهی زنده کردیم - ما قسط را بار دگر پاینده کردیم
دشمن به حیرت آمد از جانبازی ما - راه شهیدان است در خودسازی ما
تا هست بلبل را کنار گل چکامه - راه شهیدان همچنان دارد ادامه
دشمن بخواند موبه مو منشور ما را - هرگز نشاید محو کردن نور ما را
باشد به نص وعده صدق خدایی - هم فتح ما و هم شکست او نهایی
پشت سر ما تا دعای رهبر ماست - دست خداوند توانا بر سر ماست
غلامرضا سازگار میثم