گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 2

محمد تقی فلسفی‏

18. جوان و پیری زودرس

زندگی بر وفق فطرت، پیروی از مقررات خلقت، اعمال برنامه های پزشکی، افراط کاری و فرسودگی، آغاز پیری طبیعی، پیروی زودرس، شکستگی قبل از موقع، منشأ پیری زودرس، اختلاف قوای بدن تنفس بد، زیاده روی، عوامل پیری زودرس، حیوان و پیری طبیعی، تفاوت شرایط زیست، حیوانات و ابزار زندگی، شعور فطری، فعالیت متعادل، عضو پیر در بدن جوان، حیوانات وحشی و اهلی، ناتوانی حیوانات فعالیت متعادل، عضو پیر در بدن جوان و اهلی، انسان و نیرومندی، زندگی علی (علیه السلام)، قوت درختان وحشی، پیروی از سنن آفرینش، زندگی در تمدن صنعتی، جوانان افراط کاری، فرسودگی جهاز هاضمه، اسلام و بهداشت، زیاده روی در غذا، افراط در عمل جنسی، شرایط عمر طبیعی، تمدن صنعتی و تهییج شهوت، الکل و پیری زودرس، کبد و سم الکل، تشمع کبد، زمان فیزیکی و زمان فیزیولوژیکی، اثر الکل در تمام بدن، خستگی غیر عادی و پیری زودرس، بیماری از اثر خستگی، اسلام و فعالیت های معتدل، خستگی شدید یا درماندگی، منشأ فعالیت های افراطی، کلید ناراحتی، خودکشی تدریجی، خستگی بر اثر حرص، خودخواهی و خستگی مزمن، تصور باطل، مدارا کردن با قوای بدن، اعمال مغزی فکر زیاد، اشتغالات عصبی، خستگی و اختلال، خستگی عادی و مرضی، درماندگی مغزی، اخلاق بد و بیماری، تمدن غربی و درماندگی عصبی، شوک های بدنی و روانی، فشارهای طاقت فرسا، خلقیات مذموم و پیری زودرس، اسلام و امراض اخلاقی، خستگی و بیماری روحی، آشفتگی فکری، وضع جنون آمیز، دنیای امروز و آلام و روانی، وفور عوارض عصبی، فرسودگی روح، راه نجات، آزادگی در پرتو ایمان، اطمینان روح، بی ایمانی و اطاعت از هوی سرکوبی تمایلات و ناراحتی، تنگی معیشت، آشفتگی فکر، نتیجه بحث.

19. سخنی با سالخوردگان

پیران و آرامش فکر، آغاز و انجام زندگی، پیری و تخدیر طبیعی، تحول جسم و جان، واژگون شدن قوا، پیری و عوارض طبیعی، تغییر بافت ها، ضعف قوای روحی، پست ترین ایام عمر، نیروی حافظه، آغاز ضعف حافظه، عجز از فراگیری، ضعف حافظه یادآوری، فراموشی کبر سن، خاطرات کودکی، نیرویی ابتکار، زندگی ناگوار، آرزوی ناشدنی، راز ناشناخته، بهداشت و شادابی، سالخوردگان، پیران و مکارم اخلاقی، مصیبت سالخوردگان گناهکار، سیئات اخلاقی و سقوط، پیرزنی از بنی عباس، مزنه همسر مروان حمار، انتقامجویی پیرزن، مهدی عباسی و خیزران، تقبیح رفتار پیرزن، خلیفه و تحقیر بانوی سالخورده، تکریم همسر مروان، وظیفه ناشناسی پیر زن، گناه بر اثر پرحرفی، سالخوردگان مادی و الهی، ناامیدی پیران مادی، امیدواری پیران الهی، جبران نقایص، ابوریحان بیرونی، سلمان فارسی، مرگ در نظر مادی و الهی، اولین منزل آخرت، حسین (علیه السلام) و یارانش، شادی برای شهادت، مرگ با آرامش خاطر، محاکمه سقراط و محکومیت به مرگ، سخنان سقراط پس از صدور حکم، سقراط در زندان، خواب راحت، اقریطون و خبر ناگوار، زندان یا کلاس درس، انتقال به سر منزل اخیار، سقراط و سم شوکران، اشک و آه دوستان، مرگ سقراط، احترام سالخوردگان، وظیفه پیران، جبران نقایص.

20. اسلام و برنامه جوانان

جوان و استقلال طلبی، تلاش جوانان، اصلاح عیوب اخلاقی، جوانان وظیفه شناس، جوانان غافل، وظیفه سنگین جوان، برنامه سعادت بشر، آموزش تعالیم الهی، جوان و اسلام شناسی، شناخت راه سعادت، نیل به مدارج عالی، نقش علم در شخصیت، جوان و علم آموزی، جوانان وظیفه ناشناس، تعلیمات اکابر، پندار نادرست، اسلام و تحصیل جوانان قدرت فراگیری جوان، احساس ذلت، حیای نا به جا، ذلت موقت یا دائم، کمال واقعی، عالمی بزرگ در مجمع علما، پیروزی در پرتو علم، علم دین و دنیا، توازن ماده و معنی، انسان در تمدن صنعتی، برنامه های درسی در تمدن صنعتی، محیط ناموافق، مذهب و تملک نفس، تکامل همه جانبه، اسلام و مراء و جدال، شکست دادن دگران، انگیزه های محصلین، بحث های لجاج آمیز، تکبر و فریب کاری، جوانان و برنامه اسلام، مناظره به منظور خودنمایی، ارزش مجلس علم، مجلس علم و دعا، بحث های خصومت انگیز، ترک مراء و جدال، روش اولیای اسلام، نتیجه مرا، مجادله و شکست، سخن آموزنده مجادله در چهار صورت، ترک مراء و حفظ شرافت، مراء و ناکامی، درس خاموشی، رمز پیروزی، اثبات تفوق،توقع، تمایل به کنجکاوی، حس تجسس در اسرار مردم، نکته ای در پایان بحث.