فهرست کتاب


مقتل اباالفضل اولین مقتل مستند حضرت عباس (علیه السلام)

سید علی اکبر صداقت‏

مقدمه

سلام و درود خداوند و ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و بندگان صالح و همه شهدا، و صدیقین و پاکان و پاکیزگان در صبح و شام بر تو باد فرزند امیرالمؤمنین (از خطابات زیارتی امام صادق (علیه السلام).
بعد از آنکه مقتل منحور از ابی مخنف تا شیخ صدوق (از سال 61 تا 381 ه ق) درباره روز عاشورا در سال 1386 به چاپ رسید، متعاقبا؛ مقتل علی اکبر (علیه السلام) هم (از سال 61 تا 700 ه ق) مستند از کتب تاریخی به سال 1387 به چاپ رسید.
بعد از آن لطافت ابوالفضل العباس (علیه السلام) نصیب این فقیر شد تا مقتل حضرتش را تا سال 700 ه ق استخراج کنم و تقدیم دوست داران باب الحوائج نمایم.
ما از تفحص قریب 70 جلد کتاب از مذاهب مختلفه اسلام درباره عباس (علیه السلام)، فقط از 32 جلد آن توانستیم استفاده کنیم. اگر اهل تحقیق مطالبی تا سال 700 ه ق درباره آن جناب پیدا کردند، می توانند به آدرس ناشر با ذکر صفحه و نام کتاب برای ما بفرستند تا در چاپ های بعدی افزوده شود.
ما تا سال هفتصد هجری قمری پیدا نکردیم که:
1- روز عاشورا عباس (علیه السلام) مشک را گرفته و درون شریعه فرات رفته و خود و اسبش آب ننوشیدند و تیر به مشک خورده باشد و عباس (علیه السلام) مشک را به دندان گرفته باشد!
2- جایی ندیدیم که نوشته باشد امام بر بالین عباس دست به کمر گرفته باشد و فقط در مقتل الحسین خوارزمی نوشته: امام بعد از شهادت برادر فرمود: الان پشتم شکست (الان انکسر ظهری).
3- ننوشته اند که بچه های درون خیمه از عباس (علیه السلام) تقاضای آب کردند و حضرتش به آنها وعده آب داد.
4- ننوشته اند که امام حسین (علیه السلام) از بالای اسب به زیر آمد و دست بریده ای را می بوسید، که آن دست بریده عباس (علیه السلام) بود!
5- دیده نشد که نوشته باشند که وقتی عباس بدنیا آمد امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) دست عباس (علیه السلام) را بوسید پس ام البنین علت را جویا می شود، و امام قضایای کربلا را یاد آوری می کند.
و مطالب دیگری که، شما دوست داران حضرتش، که شنیده اید یا خوانده اید را می توانید در این کتاب (تا سال 700 ه ق) مورد بررسی و دقت قرار دهید که آیا مطالب شنیده شده صحیح است یا ناصواب؟ نقل ها به فضایل حضرتش تناسب دارد یا نعوذ بالله برای گریاندن، نوعی خوار جلوه دادن محبوب شما به شمار می رود؟!
عباس (علیه السلام) دوستی غیر از عباس شناسی است؛ عاشق واقعی حاضر نیست کمترین چیزی که نام و حقیقت معشوقش را لکه دار و یا جنبه ذلت و خواری داشته باشد بدون تحقیق بگوید یا بشنود و یا بنویسد. امید است لطف نواز کربلا، این وجیزه را به لطفش مقبول فرماید.
محرم 1387
سید علی اکبر صداقت

فصل اول: مناقب حضرت ابوالفضل العباس

1- نام عباس

چنانکه در مقتل ابی مخنف و مقتل فضیل بن زبیر و مقاتل الطالبین و مناقب ابن شهر آشوب و الفتوح و طبقات کبری و انساب الاشراف و الامامه و السیامه و... آمده است.