فهرست کتاب


سراج منیر

گلچین موضوعی از سخنان سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام)

مقدمه:

مجموعه حاضر، گلچین موضوعی از سخنان ملکوتی، کلمات و نامه های سید شهیدان، امام حسین (علیه السلام) در نه فصل به انگیزه گرامیداشت سال عزت و افتخار حسینی (علیه السلام) تنظیم شده است. در ابتدای هر فصل موضوعات آن به اختصار آورده شده و بعد هم نامه ها، کلمات و سخنان ملکوتی مطرح و در پایان نیز منابع مورد استفاده ذکر گردیده است.
محور اصلی این مجموعه، کتاب لمعة من بلاغة الحسین (علیه السلام) از انتشارات طیار می باشد. گرچه از کتاب ارشاد، لهوف و لمعات الحسین (علیه السلام) هم بهره مند شده ایم. امید است این قدم ناچیز مقبول حضرت حق جل و عزه قرار گیرد.
ان شاء الله

فصل اول خدا محوری:

آنچه را نزد خدای تعالی است باید با طاعت به دست آورد.

امام حسین (علیه السلام) فرمود:
لاینال ما عنده الا بطاعته.
ان شاء الله... کسی به آنچه که نزد خداوند است نمی رسد مگر به واسطه اطاعت او (خداوند) به شرط اینکه خداوند بخواهد(1).