فهرست کتاب


مقاومت تکرار حماسه خیبر

محمد باقر ساعدی

جهان اسلام:

1 سوریه

دولت سوریه هیات اعزامی سازمان ملل به ریاست ویجی نامبیر، مشاور کوفی عنان را به حضور نپذیرفت.

2 عراق

آیت سید کاظم حائری از مراجع شیعه عراق: ملت لبنان هیچ گاه از مقاومت خسته نشوند که پیروزی از آن حزب الله است.
ایشان تاکید کردند جنگ امروز بین حزب الله و اسرائیل، جنگ بین اسلام و کفر است.