فهرست کتاب


نشان پاکدامنی «بررسی راه های پیشگیری از ایجاد رابطه ناسالم بین زنان و مردان» به انضمام حکایت های عفاف از مردان و زنان پاکدامن

سید میر احمد فقیه نیریزی‏

مقدمه

سپاس خداوند سبحان را که به ما توفیق داد در کتاب دامن های آلوده علل بوجود آمدن رابطه ناسالم زنا در بین مردان و زنان بطور کامل بررسی کرده و آثار مختلف آن را بیان نمودیم و اینک در این کتاب راههای پیشگیری از ایجاد رابطه ناسالم و جلوگیری از عمل شنیع زنا را با توجه و استفاده از آیات قرآنی و روایات و سخنان معصومین بررسی و بیان نموده ایم.
در ادامه برای اینکه متوجه شویم که کسانی در موقعیت انجام و ارتکاب این گناه قرار گرفتند اما جلب رضایت خداوند را بر هواها و تمایلات نفسانی خود مقدم نمودند و از انجام این عمل خودداری کردند و به مقامات عالیه رسیدند را تحت عنوان حکمتهای عفاف از مردان و زنان پاکدامن به آن افزودیم.
در پایان جا دارد از برادر عزیزم آقای موذنی که مسئولیت انتشار این کتاب را بر عهده گرفتند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
والسلام
حاج سید میر احمد فقیه نی ریزی

پیشگفتار

راههای پیشگیری از زنا

این راه ها بر دو دسته تقسیم می گردد:
الف: راههای عمومی برای افراد جامعه
ب: راههای اختصاصی به پسران و دختران