پانصد معمای تلاش

محمود اکبری‏

مقدمه

چیست آن یا چیستان عبارت است از سوال از چیزی با دادن نشانیهای آن، به گونه ای که جواب دادن به آن مشکل باشد.
از قدیم الایام چیستان را برای سنجش هوش جوانان و کودکان بکار می بردند و ذهن کنجکاو کودکان و نوجوانان را وادار به تفکر می کردند.
هم اکنون نیز معما و چیستان یکی از سرگرمیهای سالم و از وسائل سنجش هوش و تقویت قوه تفکر محسوب می شود.
و این جانب به لحاظ اینکه نقش معما را در جذب دانش آموزان به برنامه های مذهبی و کلاسهای سازنده مثبت و مفید می دانستم مجموعه ای از معماهای مذهبی، ریاضی، اجتماعی، علمی و... را گرد آوری و تنظیم نمودم به امید اینکه وسیله ای باشد برای جذب بیشتر دانش آموزان و خدمتی به مربیان گرامی، و سرگرمی سالمی برای خانواده های محترم.
محمود اکبری
تابستان / 1382.

معماهای قرآنی

1 - کدام آیه ای است که می توان آن را از دو طرف خواند(1)؟
2 - اسلحه ی دانشمند که همنام یکی از سوره های قرآن است چیست(2)؟
3 - آن چیست که اشرف دین است اولش ب و آخرش سین است(3)؟
4 - کدام زمینی است که یک بار آفتاب بر آن تابیده است(4)؟

5 - ای که عقل تو کیمیا باشد - سخنی گویمت به جا باشد
یک شتر در میان دو خدا - این به من گو که در کجا باشد (5)
6 - آن چیست که هر کس کندش کرده گناه - هم آن کس که پذیرا شودش کرده گناه
اسلام به نابودی آن دست زده - تا ریشه کن اش کند به حکم الله (6)

7 - نام کدام سوره قرآن است که همنام یکی از کرات است که با ظهورش وقت یک نماز تمام می شود و با رفتنش وقت نماز دیگری فرا می رسد(7)؟
8 - کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست(8)؟
9 - کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود(9)؟
10 - کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید(10)؟
11 - از کدام آیه قرآن استفاده می شود که 1073 می شود(11)؟
12 - کدام سوره ای است که همنام یکی از جنگهای پیغمبر اسلام است(12)؟
13 - کدام سوره ای است که همنام یکی از فروع دین است(13)؟
14 - کدام سوره ای است که همنام یکی از شهرهای استان مازندران است(14)؟
15 - کدام سوره یای است که همنام قبیله پیامبر است(15)؟
16 - کدام سوره ای است که بنام یکی از اصول دین است(16)؟
17 - کدام سوره قرآن بنام یکی از فلزات است(17)؟
18 - کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد(18)؟
19 - کدام سوره ای است که همنام یکی از اعیاد اسلامی است(19)؟
20 - کدام دعائی است که بین مسلمانان معروف است و نقطه ندارد(20)؟
21 - نام سه سوره ای را ببرید که با حرف ز شروع می شود(21)؟
22 - کدام یک از سوره های قرآن یک کسره دارد(22)؟
23 - به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است(23)؟
24 - - نام سفر معنوی که برای رسیدن به کمال و گاهی برای رهایی از انحراف و محیط آلوده انجام می شود چیست(24)؟
25 - سفر فضایی پیامبر چه نام داشت(25)؟
26 - کدام آیه قرآن را فقط حضرت علی (علیه السلام) عمل کرده است(26)؟
27 - کدام خانواده در قرآن به عنوان خانواده ایثارگر و نیکوکار مطرح شده است(27)؟
28 - نام دیگر سوره نور چیست(28)؟
29 - نام دیگر سوره احزاب چیست(29)؟
30 - کدام جنگ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود که هم نام سوره ای از قرآن است(30)؟
31 - آن کیست که به نیروهای خود هشدار داد ولی نه انسان بود و نه جن(31)؟
32 - آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است(32)؟

معماهای احکام

33 - یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اول آن را برداریم وسیله جنگی می شود(33)؟
34 - یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم نشانه ادب و پایان نماز است(34)؟
35 - همه با نام من آشنا هستید در اسلام اهمیت زیادی دارم. همیشه رو به قبله قرار دارم مار در مسجد با نمازهای (عمومی) می یابید و خون حضرت علی (علیه السلام) بر جسم من ریخت و دشمنان دین از من وحشت دارند من چیستم(35)؟
36 - مسجدی ساختم بلند پایه 8 در آفتاب و 9 در سایه(36)؟
37 - از واجبات نماز که اگر حرف اول آن را برداریم یکی از شهرهای عربستان می شود(37)؟
38 - از چیزهایی که مناسب است نمازگزار از آن استفاده کند اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر راه می شود و اگر حرف آخرش را برداریم لقب امام چهارم (علیه السلام) می شود(38)؟
39 - یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود(39)؟
40 - آن چیست که اصلش مستحب است و فرعش واجب(40)؟
41 - یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است(41)؟
42 - در چه صورت در یک نماز چهار بار می توان تشهد خواند(42)؟
43 - در چه صورت آب کر با اینکه مضاف هم نیست با برخورد با نجس، نجس می شود(43)؟
44 - آن چیست که خوردن آن جنگ با خداست(44)؟
45 - کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود(45)؟
46 - کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند(46)؟
47 - کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی می شود(47)؟