گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

رسالت ما

با توجه به نیاز و فقر شدید در زمینه آشنایی عمومی با محتوای قرآن، موسسه قرآنی فائز، هدف خویش را برآورده کردن این نیاز یعنی انس و آشنایی عموم با محتوا، پیام ها و معارف قرآن قرار داده است.
کارهایی که تا به حال در این زمینه انجام شده است کمتر جنبه عمومی دارد و هر کاری بخش خاصی از جامعه را تحت پوشش می برد و به جرات می توان گفت: تا به حال طرحی جامع و فراگیر که تمامی سنین و گروه ها و عموم را تحت پوشش قرار دهد ارائه نشده است.
در رابطه با سایر علوم مانند ریاضیات، علوم تجربی و... شیوه های آموزشی بسیار موفقی وجود دارد که روز به روز این شیوه ها کارآمدتر و با استفاده از تجربه ها در آموزش این علوم، سیر کمال خود را طی می کند.
در آموزش این علوم را فرا می گیرند و مراحل آن را گام به گام و به آسانی طی می کنند.
این در حالی است که به دلیل فقدان شیوه مناسب و کارآ و جذاب و تدریجی و عمومی، آشنایی با مطالب قرآن و کلام وحی، با وجود آسان آن؛ برای عموم دشوار به نظر می آید.
از این رو تنها برخی افراد خاص و یا فقط بعضی خانواده ها و اقشار بدان اقبال نشان می دهند. این امر به دلیل مشکل بودن سخنان و پیام های قرآن بلکه به دلیل فقدان شیوه مناسب آموزشی است؛ چرا که مطالب قرآن از بسیاری مسایل ریاضی و فیزیک و شیمی و... نه تنها دشوارتر نیست که بسی آسان تر است.
با توجه به همین نیاز، موسسه قرآنی فائز هدف خود را راهگشایی و ارائه شیوه های نو، موثر و کارآمد در این راستا، قرار داده است.

کارهای انجام شده

آنچه تا کنون انجام شده است تهیه برخی مراحل و حلقه ها مانند: گلبهار سوره ها، قطار بهشت، قطار دانایی، قطار شجاعت، قطار روشنایی برای کودکان و نوجوانان بوده است که در کلاس های حضوری ارائه شده و از سوی آنان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
این حلقه ها هم اکنون توسط برخی مربیان در کلاس های تابستانی و قرآنی، به کودکان و نوجوانان ارائه می گردد. این بخش از طرح توسط نشر فائز در حال تنظیم برای چاپ می باشد تا عموم علاقمندان و اولیا و مربیان و کودکان و نوجوانان و خانواده ها بتوانند از آن بهره مند باشند.
در ضمن کتاب حاضر یعنی گلستان سوره ها که در جشنواره کتب برگزیده حوزه - که از سوی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم برگزار می شود - در زمینه علوم قرآنی و تفسیر برای جوانان، لوح تقدیر دریافت داشته است؛ از حلقه های میانی این طرح است و تا به حال هشت نوبت توسط نشر فائز به چاپ رسیده است.
این کتاب در دو جلد منتشر و در برخی مراکز قرآنی و کلاس های قرآن و برنامه های تابستانی و جلسات قرآنی به عنوان متن آموزش توسط مربیان مورد استفاده است.

ویژگی چاپ هشتم این کتاب

چاپ قبلی این کتاب حاوی بخشی به نام چلچراغ سوره ها بوده است که در این چاپ حذف شده است. در واقع بخش چلچراغ سوره ها به صورتی زیباتر و جذاب تر و با زبان شعر و همراه با تصاویر؛ به صورت یک کتاب مستقل با نام گلبهار سوره ها تنظیم شده است که به خواست خدا به زودی منتشر می شود.
گلستان سوره ها حاوی 23 صفحه مصابیح (چراغ ها) - به تعداد سال ها نزول وحی - می باشد که شامل تصاویری نمادین از سوره ها و اشعار کلیدی است که توضیحات لازم در این مورد در صفحات 12 و 13 آمده است.