گلستان سوره ها(آشنایی با سوره ها و مفاهیم قرآن) جلد 1

محمد حسین جعفری‏

مقدمه چاپ هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم
(الرحمن. علم القران. خلق الانسان. علمه البیان.)
با حمد و سپاس خداوند سبحان و دورود و رحمت بی کران بر پیام آور رحمان و با سلام و تحیت بر اهل بیت آن حضرت که خداوند مقام عصمت به آنان عطا و آیه تطهیر در وصف کمالشان نازل فرمود.

انس با قرآن از پیش دبستان تا دانشگاه

این عنوان، نام پروژه طرح جامعی است که برای آشنایی همگان با قرآن، توسط موسسه قرآنی فائز در دست انجام است. این طرح همانگونه که از آن نام آن پیداست در چند مرحله و برای گروهای سنی و تحصیلی متفاوت می باشد. مراحل آن مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته و هر مرحله بیش نیاز مرحله بعدی است؛ همچنان که در آموزش ریاضی در پایه ها و مقاطع مختلف، اینچنین است.
در این طرح، آمادگی فکری و ذهنی افراد از نظر سنی و آموخته های قبلی بسیار مورد توجه می باشد؛ چرا که بدون آمادگی و طی مراحل قبلی، مطالب سهل و آسان برای افراد دشوار خواهد بود.
مراحل نخستین مانند: گلبهار سوره ها، قطار بهشت، قطار دانایی، قطار شجاعت، قطار روشنایی و... برای مقاطع پیش دبستان و دبستان همواره با تصاویر و رنگ آمیزی و شعر و سرود است که برای کودکان بسیار جذاب است. با بکار بستن این شیوه ها کودکان با سوره های قرآن با شادی و نشاط و به صورت سرگرمی های شیرین، آشنا می شوند.
برای مقاطع بالاتر حلقه هایی چون بوستان سوره ها، گلستان سوره ها، انس با سوره ها تدوین و یا در دست تهیه است که مراحل میانی این طرح می باشد.
روشن است که این طرح تا مراحل بالاتر، به صورت مفصل تر و کاملتر ادامه می یابد.
این کار حرکتی نو و بدیع است که بدین شکل تا به حال انجام نگرفته است.

رسالت ما

با توجه به نیاز و فقر شدید در زمینه آشنایی عمومی با محتوای قرآن، موسسه قرآنی فائز، هدف خویش را برآورده کردن این نیاز یعنی انس و آشنایی عموم با محتوا، پیام ها و معارف قرآن قرار داده است.
کارهایی که تا به حال در این زمینه انجام شده است کمتر جنبه عمومی دارد و هر کاری بخش خاصی از جامعه را تحت پوشش می برد و به جرات می توان گفت: تا به حال طرحی جامع و فراگیر که تمامی سنین و گروه ها و عموم را تحت پوشش قرار دهد ارائه نشده است.
در رابطه با سایر علوم مانند ریاضیات، علوم تجربی و... شیوه های آموزشی بسیار موفقی وجود دارد که روز به روز این شیوه ها کارآمدتر و با استفاده از تجربه ها در آموزش این علوم، سیر کمال خود را طی می کند.
در آموزش این علوم را فرا می گیرند و مراحل آن را گام به گام و به آسانی طی می کنند.
این در حالی است که به دلیل فقدان شیوه مناسب و کارآ و جذاب و تدریجی و عمومی، آشنایی با مطالب قرآن و کلام وحی، با وجود آسان آن؛ برای عموم دشوار به نظر می آید.
از این رو تنها برخی افراد خاص و یا فقط بعضی خانواده ها و اقشار بدان اقبال نشان می دهند. این امر به دلیل مشکل بودن سخنان و پیام های قرآن بلکه به دلیل فقدان شیوه مناسب آموزشی است؛ چرا که مطالب قرآن از بسیاری مسایل ریاضی و فیزیک و شیمی و... نه تنها دشوارتر نیست که بسی آسان تر است.
با توجه به همین نیاز، موسسه قرآنی فائز هدف خود را راهگشایی و ارائه شیوه های نو، موثر و کارآمد در این راستا، قرار داده است.