فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

6. تأثیر حجاب در رعایت احترام بانوان :

پرسش : حجاب چگونه و به چه دلیل باعث رعایت حرمت و احترام بانوان می گردد؟
پاسخ :
زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است.حفظ حجاب و پوشش به نوعی باعث احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه های شهوانی و حیوانی است.اگر زن حدود شرعی حجاب را رعایت نکند بیماردلان به او طمع ورزیده، با نگاه آلوده خود حریم او را می شکنند.و آن شخصی که باید سالم بماند و نسل سالم تربیت کند تحت تأثیر آن نگاه ها به طرف شهوات سوق داده می شود و در نتیجه هویت واقعی خود را فراموش و در چنگ بیماردلان و هوس بازان گرفتار می آید.
به نظر می رسد اینکه نگاه به زن غیر مسلمان بدون ریبه و لذت جایز است و در مقابل حفظ حجاب و پوشش کامل توسط زن مسلمان واجب است و نگاه به زن مسلمانی حتی بدون ریبه و لذت نیز جایز نیست دلیل و شاهد حرمت و احترام ویژه اسلام برای زن مسلمان است(314).
علاوه بر این اصولا ارتباط کمتر و دوری از شی مطلوب، جذابیت و احترام آن را بیشتر می کند دوری و دوستی مثلی معروف است.بنابراین پوشش زن جذابیت و احترام او را در نظر جنس مخالف بیشتر می کند و تلاش و پیشگیری اش را برای وصال فزونی خواهد بخشید.شکوفایی ذوق ادبی و نگارش داستان هایی نظیر لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، اکثرا در اثر حجاب زن و مجهوری مرد تحقق یافته است.بنابراین، حتی اگر زنان خواهان تحکیم موقعیت و افزایش احترام و محبوبیت خود هستند می باید آن را در سنگر حجاب به دست آورد.

7. تأثیر حجاب در تعدیل غریزه خودنمایی بانوان:

پرسش : حجاب چگونه باعث تعدیل غریزه خودنمایی در بانوان و عامل مساعدی برای خودسازی آنان شمرده می شود؟
پاسخ :
میل به خودنمایی و جلوه گری به دلیل مصالحی در سرشت بانوان نهاده شده است و این میل همانند همه امیال غریزی انسان باید در مسیر درست و هدفی والا تعدیل و به کار گرفته شود.اگر از این میل غریزی به طور صحیح استفاده گردد، ثمرات مطلوبی در پی خواهد داشت و در جهت کمال انسانی مفید واقع می گردد، اما اگر از این گرایش فطری بدون رعایت حد و مرز استفاده گردد به گونه ای که بدون تعدیل آن، میل به خودنمایی و جلوه گری همواره و در همه جا نمود و ظهور داشته باشد فساد آفرین خواهد بود و در ایجاد زمینه های ناهنجارهای جنسی در جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
رعایت مرزهای شرعی و اسلامی در پوشش بانوان را می توان مهمترین عامل تعدیل میل به خودنمایی و جلوه گری در بانوان دانست.
در همین ارتباط کلام امام علی (علیه السلام) که: زکات الجمال العفاف(315)؛ زکات زیبایی عفاف است، به این مطلب اشاره می کند که زیبایی برای بانوان یک سرمایه است و این سرمایه باید به جا مصرف شود و زکات سرمایه زیبایی، حفظ عفاف و پوشش است.مانند سازی جمال زن به سرمایه نشان دهنده آن است که زیبایی بانوان همانند سرمایه اقتصادی در بعد ایجابی دارای ویژگی هایی همچون سودمندی، قابل کنترل بودن و امکان تعدیل یافتن است و در صورت مرزشکنی در بعد سلبی و منفی دارای ویژگی هایی همچون فتنه انگیزی و فساد آفرینی خواهد بود.
جواتز و بلکه رجحان کشف زیبایی زن در برابر شوهر و صرف خرج این سرمایه در محیط گرم خانواده نشانه ای از سودمندی و کارآمدء گرایش به زیبایی در بانوان است و در مقابل منع و عدم جواز کشف زیبایی در مقابل نامحرمان عامل کنترل شدن غریزه جلوه گری در بانوان است.از سوی دیگر رعایت حجاب اسلامی در بیرون از منزل و در مواجهه با نامحرمان سبب تعدیل غریزه گرایش به خودنمایی در بانوان است و تعدیل غریزه خودنمایی از طریق رعایت پوشش می تواند گامی در جهت مبارزه با سایر خواهشهای نفسانی نیز باشد(316).
چون پوشش بانوان همانند رفتن به مدرسه در یک صبح سرد زمستانی است که طبیعتا مقداری با قبول رنج و سختی همراه است.اما کیست که نداند تحمل مقداری رنج و سختی برای پیشگیری و هرز نرفتن نیروهای تعالی بخش انسان لازم و ضروری است.همه کسانی که در راه طلب علم، هنر و کسب فضیلتی قدم بر می دارند به خوبی می دانند که برای فتح قله های فضیلت باید از خواسته های نفسانی موقت گذشت و زندگانی موفق همه بزرگان از همین تمرکز قوا و خویشتن داری و تحمل رنج و سختی سازنده، حکایت می کند.
ای کاش بالاخره روزی بپذیریم که امتیاز آدمیان از حیوانات به حیات روحانی است و حیات روحانی و سلامت دل آدمی نیز به تحمل مقداری رنج و سختی و ریاضت و تقوا و خویشتن داری محتاج است.راستی چرا اگر فلان مدساز، رنگ، نوع، اندازه و فرم لباس میلیون ها زن را در سراسر جهان انتخاب و سپس با تبلیغات عظیم بر او تحمیل کند هیچ کس نامی از اسارت به میان نمی آورد، اما در نظر برخی از افراد سطحی نگر رعایت حجاب و پوشش اسلامی نوعی اسارت تلقی می گردد(317)؟!
ج. برخی آثار منفی بدحجابی
پرسش : آثار منفی بدحجابی چیست؟
پاسخ :
از آنجایی که بدحجابی در دنیا و آخرت دارای آثار سوء و منفیس زیادی است، می توان آثار آن را به دو دسته کلی آثار دنیوی و اخروی تقسیم کرد.هر یک از دو دسته کلی فوق به اقسام جزیی و کوچک تری تقسیم می شود که در ذیل به طور مختصر به برخی از آنها پرداخته می شود(318).

مبحث اول : آثار دنیوی بدحجابی :