فهرست کتاب


پرسمان حجاب

حسین مهدی زاده‏

3. تأثیر حجاب در سلامت جسمی :

پرسش : حجاب چگونه در سلامت جسمانی بانوان تأثیر دارد؟
پاسخ :
علاوه بر تأثیر حجاب در تامین سلامت روحی و فکری، حجاب در تامین سلامت جسمانی افراد جامعه نیز نقش دارد.با این توضیح که عدم رعایت حجاب و پوشش مناسب معمولا باعث تحریک جنسی افراد جامعه می گردد و تحریک جنسی نیز در بسیاری از موارد در نهایت باعث ایجاد ارتباطهای جنسی غیر قانونی می شود و ارتباطهای جنسی نامشروع نیز باعث پیدایش بیماریهای مقاربتی خطرناکی مثل ایدز می گردد که امروزه از خطرناک ترین بیماریهایی است که قربانی فروانی از انسانها می گیرد و نسل بشر را تهدید به نابودی می کند.
امروزه به دلیل گسترش فساد و روابط جنسی نامشروع که یکی از پیآمدهای بی حجابی و بدحجابی است، آمار تعداد مبتلایان به بیماریهای مقاربتی و ایدز رو به گسترش است.
در سمینار بین المللی پزشکی تهران که با شرکت دوهزار متخصص از شصت کشور جهان تشکیل گردید، در پاسخ یکی از حضار که برای مصون ماندن از بیماریهای مقاربتی چه باید کرد؟ خانم دکتر m.od-uncan در حالی که منقلب شده بود فریاد زد: اطاعت از قوانین اسلام(309).
بدون تردید از جمله قوانین اسلام که جنبه پیشگیری از مفاسد ناشی از بی بند وباری های جنسی دارد قوانین مربوط به تنظیم روابط صحیح بین محرم و نامحرم است و یکی از مهم ترین قوانین تنظیم رابطه صحیح بین محرم و نامحرم قانون مربوط به حجاب و پوشش در مواجهه با نامحرم است.
اساسا در یک نگاه کلی نه تنها انسان و بانوان برای حفظ سلامت جسمانی خویش به حجاب و پوشش نیاز دارند، بلکه تقریبا تمام موجودات برای حفظ سلامت ظاهری و مادی خود از نوعی حجاب و پوشش متناسب بی نیاز نیستند.مثلا مغز گردو و بادام در پناه پوست محکم خویش ماهها و بلکه چند سال از خطر فرسودگی حفظ می شوند، اما همین که پوست از آنها جدا می گردد ضعیف ترین موجودات مانند مورچه، پشه ها، خاک و حتی هوا و رطوبت آنها را از بین می برد.مغز بادام که با داشتن پوست، از خطر آتش نیز مصون می ماند با دور شدن از پوست خود نمی تواند حتی در برابر هوا از فساد خود جلوگیری کند.مغز ظریف و حساس آدمی نیز چنین است که با کمترین آسیب لطمه بسیار می بیند.همه ترشحات و فرمان های مغز به وسیله غده هیپوفیز(piluitary)است که به اندازه یک قطره آب می باشد و با حساس ترین رگها به پایین مغز متصل است.خدای متعال مغز را در محل سخت و نفوذناپذیری قرار داده است تا از آسیبهای دور بماند شش کاسه محکم، مغز را احاطه کرده است که از محکم ترین استخوانهای بدن است به طوری که اگر جمجمه کسی به جایی اصابت کند غده هیپوفیز و بخش های ظریف هیپوتالاموس به سادگی آسیب نمی بیند.این در حالی است که زیان ضربه پذیری زن در اثر بدحجابی و بی حجابی و پیامد آسیب او به مراتب بیشتر از آسیب مغز است چون اگر زن آسیب ببیند و انحراف افتد هزاران نفر به وسیله او به راه باطل قدم می نهند شگفت است که آدمی پول های کاغذی خود را به بهترین صورت در بانک و جواهراتش را که فلزاتی بیش نیست در صندوق های محکم حفظ می نمایند، اما همسر، خواهر و دختر او بدون پوشش مناسب مورد نمایش عمومی قرار داده می شود.در حالی دزدانی که در کمین آنهایند به مراتب افزون تر از دزدان پول و طلایند زیرا جز افرادی اندک بیشتر مردم رباینده پول نیستند ولی گروه بی شماری از مردم در مهار چشم و دل خود ناتوانند علاوه بر این ضرر دستبرد به پول پیوسته از ضرر دستبرد به ناموس کمتر است مردمان غیرتمند رواتر می دانند که از آنها میلیون ها ربوده ولی ناموس شان از قصد بد در امان باشد این در حالی است که دزدی پول و جواهر معمولا با دشواری همراه است، اما به راحتی می توان با نگاههای آلوده به زیبایی های زنان و دختران دستبرد زد و از نوامیس افراد سوء استفاده نمود و این زن عفیف است که با حجاب و پوشش خود می تواند مانع این دستبرد شود زیرا زن با پوشش و حجاب خود مانند باغ میوه ای است که دورش حصار باشد و باغی که دیوار دارد بدون هیچ تابلو و اعلامیه به رهگذران خود می فهماند که دسترسی به گل و میوه من جز برای صاحبم ممنوع است(310).

4. تأثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده :

پرسش : حجاب چگونه در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده تأثیر می گذارد؟
پاسخ :
بدون تردید تشکیل خانواده مرکز عشق و امید و تحقیق آرزوهای شیرین همه دختران و پسران جوان است.جوانان تشکیل زندگی زناشویی را برآورنده بسیاری از آرزوها و رویاهای خود می دانند.
از سوی دیگر خانواده مهم ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی جامعه انسانی است و تأثیر آن در نهادهای اجتماعی دیگر مثل نهاد آموزش و پرورش و نهاد حکومت و سیاست غیر قابل انکار است.بنابراین ثبات و استحکام نهاد اجتماعی خانواده، در استحکام و استواری نهادهای دیگر جامعه نیز مؤثر خواهد بود.
و تردیدی نیست که یکی از عوامل مهم در تشکیل و استحکام خانواده رعایت حجاب است.چون اگر در جامعه حجاب کاملا رعایت گردد و رابطه جنسی تنها به رابطه زن و شوهری در محیط خانواده محدود گردد، جوانان با ازدواج به تشکیل خانواده تمایل پیدا می کنند و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات و استحکام بیشتری نیز خواهند داشت و در نهایت بیشترین فایده و نفع نصیب خود زنان خواهد شد، زیرا با مستحکم شدن خانواده، بانوان از محبت و حمایت روحی و عاطفی همسران خود برخوردار خواهند شد، اما اگر بدحجابی و بی حجابی و خودنمایی و آرایش بانوان به طور تحریک کننده در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه روابط جنسی افسار گسیخته و غیرمشروع در غیر از محیط خانواده ممکن گردد، دیگر نه تنها جوانان با ازدواج به تشکیل خانواده تن نخواهند داد، بلکه خانواده های تشکیل شده نیز دائما متزلزل شده، فرو خواهند ریخت.چون مردان با دیدن زنان بدحجاب و بی حجاب تحریک شده، آسیب پذیر خواهند شد و در نتیجه کانون گرم خانواده به سردی می گراید و محبت در خانواده جای خود را به تنفر خواهد داد، زیرا همسر قانونی رقیب و مانع روابط جدید جنسی به حساب می آید.
بنابراین، در پرتو رعایت حجاب اسلامی است که نهاد خانواده تشکیل می گردد و درخشش و بالندگی و استحکام لازم را پیدا خواهد کرد.

5. تأثیر حجاب در حضور اجتماعی سالم زنان:

پرسش : آیا رعایت حجاب کامل مانع فعالیت و حضور بانوان در اجتماع است یا برعکس، مجوز حضور اجتماعی سالم آنان است؟
پاسخ :
اندام زن به ویژه اگر به آرایه ها و پیرایه ها، تزیین و آراسته گردد هیجان آور و هوس آفرین است.از سوی دیگر زن بخش عظیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهد که در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند نقش آفرینی عظیمی داشته باشد.اسلام با تدبیر حکیمانه قانون حجاب و پوشش کامل بانوان در خارج از منزل، در حقیقت جواز حضور آنها در اجتماع را صادر نموده است و با دستورات جامع و راهگشا در زمینه رعایت حجاب اسلامی، از یک سو این نیروی عظیم را از تباه شدن و بی اثر ماندن نجات داده است و از سوی دیگر، جلوی فسادگستری و ناهنجاری های ناشی از اختلاط مرد و زن را گرفته است(311).
خانم دکتر حمیرا هوشمند در پاسخ به این پرسش خبرنگار که شما از چادر به عنوان حجاب اصلی خود استفاده می کنید آیا این نوع حجاب مشکی برای شما به وجود نیاورده است؟ می گوید:
به هیچ وجه، برعکس (این گونه حجاب کامل) همواره به مخاطبین من این اطمینان را داده است که حضور من به ساده ترین وجه ممکن در جامعه، نشانه صداقت و علاقه ام به خدمتگزاری است و اینکه در فکر آراستن و مطرح کردن خود نیستم(312).
بنابراین، حجاب کامل بانوان باعث می گردد که آنان به طور سالم در صورت ضرورت و لزوم در جامعه حضور یابند تا جامعه بتواند از نیروی آنها به طور شایسته استفاده کند.دو مثال زیر مطلب فوق را بیشتر توضیح می دهد:
مثال اول :
همان طور که سد نیروی آب را مهار می کند و آن را در معرض استفاده مطلوب قرار می دهد حجاب و پوشش اسلامی بانوان نیز هم چون سدی عظیم و آهنین نیروی زنان را ذخیره می سازد و از هرز رفتن آن مدر مسیرهای نامطلوب جلوگیری می کند.
مثال دوم :
آتش در صورتی می تواند آب را گرم کند و حتی آن را به صورت غلیان و حالت جوش در آورد که آب در ظرفی جای داده شود و بین آتش و آب حجاب و مانعی وجود داشته داشته باشد و الا با ریختن آب بر روی آتش نه تنها حرارتی ایجاد نخواهد شد، بلکه خود نیز خاموش خواهد گشت و در نتیجه هر دو از بین خواهند رفت.
همچنین نیروی زن وقتی ارزش خود را در جامعه به دست می آورد و گرمی بخش و مکمل فعالیتهای دیگر اجتماعی می گردد که حجاب کامل خود را رعایت کند، در غیر این صورت با آرایش و خودنمایی نه تنها نیرویش صف تجمل می شود، بلکه همچون آبی بر آتش از به جریان افتادن چرخ فعالیت مردان نیز جلوگیری خواهد کرد، زیرا زن به آراستن خود مشغول می شود و نیم دیگر اجتماع یعنی مردان نیز به مشغول می گردند(313).